Stäng
november 21, 2017
Politism, redaktion

Åsa Odin Ekman: ”Inte klassförakt att vilja ha bildade politiker”

Får man bli imponerad av att Emmanuel Macron kan recitera Molière ur minnet? Tydligen inte om man har en klassanalys. En sådan gör nämligen gällande att Macron har utbildats på elitskolor. Att vurma för hans kulturella kapital blir alltså elitism. Att skämmas för svenska politikers grunda kulturkunskaper blir klassförakt.

Det skulle ligga något i det – om det inte var så fruktansvärt antipolitiskt. Det bygger på en klassanalys som nöjer sig med att resonera så här: det som många gör är folkligt, och det är bra. Det som eliten gör är dåligt.

En radikal klassanalys gör tvärtom. Den kräver delaktighet i finkulturen. Den stretar på med studiecirklar – eller varför inte youtube-tutorials? – om litteratur och främmande språk. Den låter sig inte hämmas av att vissa texter faktiskt är svåra.

Om den tidiga arbetarrörelsen mäktade med att erövra bildningen, då kan vi faktiskt kräva detsamma av dagens politiker. Sluta kokettera med en uppfunnen idé om folklighet. Stäng av Netflix och plocka upp en bok.

Sök på Politism.se