Stäng
november 19, 2015
Eric Rosén, chefredaktör
Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S) behöver göra en helt del – men mycket av ansvaret är faktiskt arbetsgivarens. Foto: Maja Suslin / TT

Arbetsgivarna måste börja anstränga sig

Vi behöver ha en friskare befolkning i Sverige.

Det vet vi, för sjukfrånvaron ökar kraftigt. Den var länge på väg ner, men med alliansen vid makten – och nya hårdare regler – vände sjuktalen uppåt igen. Rejält.

Inte minst handlar det om kvinnor, som är överrepresenterade bland de sjukskrivna. En förklaring är det dubbelarbete kvinnor utför i ett ojämställt Sverige: De har ofta sämre arbetsvillkor och anställningstrygghet, lägre lön och samtidigt huvudansvaret för hem, barn och familj. Det tär på en människa.

En av regeringens viktigaste politiska reformer är de sätter stopp för de dödliga utförsäkringarna, som tvingar svårt sjuka till jobbet eller puttar ut dem i utsatthet och fattigdom.

Men även arbetsgivarna måste göra sitt, och nu har de en möjlighet som de inte utnyttjar:
Regeringen har satsat 50 miljoner kronor i år som arbetsgivarna kan använda för att förebygga sjukskrivningar. Men pengarna används inte ens. Få ansöker om det ”arbetsplatsnära stöd” som den rödgröna regeringen har fått på plats, trots att problemet är så stort. Under 2016 och 2017 finns desssutom dubbelt så mycket pengar avsatt till detta – 100 miljoner per år.

Försäkringskassan är bekymrade. För så länge arbetsgivarna inte ens tar på sig ansvaret att hjälpa sitt företag med pengar från regeringen är nog chansen liten att företagen gör tillräckligt för att förebygga sjukskrivningar.

Sök på Politism.se