Stäng
juni 5, 2017
Politism, redaktion
Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S) och Ann-Marie Begler, generaldirektör för Försäkringskassan. Foto: Bertil Ericson/TT

Är det såhär man gör människor friska?

Att Försäkringskassan friskskriver sjuka och ställer människor utanför välfärdssystemet är det fler och fler som nu vittnar om.

I september 2015 satte regeringen ett nytt mål i kampen mot sjukförsäkringar. Antalet sjukdagar per invånare och år skulle sänkas från 10,3 till 9 procent. Att ens tänka på att det kan finnas en generell frisk-/sjukdomsbild som kan slås ut över hela befolkningen är bara det anmärkningsvärt.

I maj slog sig socialförsäkringsminister Annika Strandhäll för bröstet och annonserade stolt att färre sjukskrivs. Vad hon inte talade om var att fler och fler utförsäkras trots att de är sjuka.

Försäkringskassan har ändrat reglerna från att se hur sjuka människor är, till att se om de överhuvudtaget kan utföra någon slags lönearbete. Flera ohälsotillstånd som till exempel depression, psykiska funktionsnedsättningar och psykiska sjukdomar klassas inte längre som skäl till sjukskrivning.

Sedan de nya reglerna har trätt i kraft så har vi som jobbar inom Kommunals avtalsområden sett en reell ökning av förtvivlade medlemmar som fått avslag från Försäkringskassan. Det handlar oftast om äldre kvinnor med förslitningsskador eller utmattningssjukdom. Kvinnor som slitit hårt i många år, med låga löner, inom vård, skola och omsorg. Plötsligt får de avslag från Försäkringskassan.

Låt mig ta ett fiktivt exempel, som ändå grundar sig på verkliga erfarenheter:

Eva har efter många år inom skolans barnomsorg fått förslitningsvärk i axlar och rygg. Hon har varit sjukskriven längre perioder på grund av värk. Arbetsgivaren hade påbörjat rehabiliteringsprocessen när hon blev utförsäkrad. Eva drabbades då även av depression som gjorde att hon blev fortsatt sjukskriven av sin läkare. Försäkringskassan gav avslag.
Arbetsgivare betalade då sjuklön till Eva.

Nu har Eva och arbetsgivaren startat om rehabiliteringen och hon är tillbaka på 50 procent under arbetsförmågeutredning i sin tjänst. Hon är alltså sjukskriven på 50 procent, Försäkringskassan betalar inte ersättning utan hänvisar henne till arbetsförmedlingen och a-kassan. Men hon är inte 50 procent arbetslös, hon är 50 procent sjuk.

Skyddsnätet har stora revor som Eva nu faller igenom. Om hon sätter sin förslitna kropp i 100 procent arbete kommer hon inte kunna utföra arbetet till fullo – samtidigt kommer hon med största säkerhet gå sönder ytterligare och kanske för gott.

Är det såhär man gör människor friska?

Lovisa Sundman.

Sök på Politism.se