Stäng
november 13, 2017
Eric Rosén, chefredaktör
Foto: PONTUS LUNDAHL / TT

Är det här låglönejobb eller inte?

Det är nog inte så lätt för folk att hänga med alla gånger.

Å ena sidan har den breda vänstern – partierna, fackförbunden och vi opinionsbildare – rasande ropat ”NEJ!” när högern föreslår låglönejobb. Det skapar en ny underklass, det handlar om att hitta på nya jobb som inte efterfrågas (exempelvis skoputsare och matkassepackare), de finns redan och ger oacceptabla villkor samt naturligtvis: Det fungerar inte för att komma åt arbetslösheten.

Å den andra sidan vill regeringen ha kvar de subventionerade anställningar som redan finns och LO förespråkar vad de kallar ”utbildningsjobb”, där lägre lön från arbetsgivaren kombineras med studiemedel och bidrag för att den anställde samtidigt som hen jobbat också går en riktig utbildning. Även på Politism har vi pekat på att utbildningsjobben kan bli en bra modell om den kombineras med andra satsningar.

Redan här blir många förvirrade och har svårt att förstå skillnaden, och det är inte så konstigt, för det är rätt invecklat alltihop. Men den centrala skillnaden, kan man säga, är att de utbildningsjobb som förespråkas från delar av vänstern ger löntagaren en skälig inkomst, trots att arbetsgivarens kostnad sjunker. Dessutom ställer den tydliga och mycket specifika krav på utbildning med studiemedel, det blir inte som i högerns förslag en diffus grej där en del av arbetstiden ska ”räknas som” utbildning och därför inte avlönas.

Nu har arbetsgivarsidan och fackförbunden satt sig ner för att försöka komma överens. Och tyvärr kommer de fram med ett förslag som gör att det redan krångliga blir ännu svårare att begripa.

Den som bara tittar på rubriken i Ekots rapportering får en kalldusch.

Skärmavbild 2017-11-13 kl. 10.20.08Läser man artikeln inser man dock att det inte handlar om en generell lönesänkning för människor som invandrat. Gudskelov.

Det handlar om ”etableringsanställningar” under två år, där anställningen sedan är tänkt att övergå i en vanlig tillsvidareanställning. Anställningsformen kan bli aktuell både för nyanlända och långtidsarbetslösa, så det handlar inte enbart om de som invandrat. Dessutom ska staten skjuta till pengar utöver dessa 8 000 kronor, så att den anställde kommer upp i nivå med kollektivavtalens lägstalöner.

Det positiva och negativa så långt är alltså att det ser ut att vara en rätt vanlig subventionerad anställning, av den typ vi redan har i dag. Möjligen med lite mindre administration. Inget jätteavsteg från den svenska modellen som den ser ut i dag.

Mer frågetecken ser vi dock kring den allra viktigaste frågan. Utbildning. För är det något vi med visshet vet i Sverige i dag så är det att bristande utbildning är den viktigaste orsaken till att människor går arbetslösa. Det spelar ingen roll om du är född i Sverige eller i något annat land – har du inte minst gymnasieutbildning är risken mycket stor att du är arbetslös.

Så hur ser kraven på utbildning ut i etableringsanställningarna? IF Metall har skickat ut ett pressmeddelande där frågan berörs och där IF Metalls avtalssekreterare Veli-Pekka Säikkälä kommenterar:

”En viktig del av etableringsanställningen är SFI och andra utbildningar, som ska möjliggöra att etableringsanställningen övergår i tillsvidareanställning efter högst två år. När utbildningen sker på arbetstid ska inte löneavdrag eller avdrag på bidraget göras.
– Här begär vi att staten går in med utbildningsinsatser, säger Veli-Pekka Säikkälä.”

Det här låter på ett sätt bra. Staten ska ta ett utbildningsansvar och även om den anställde genomför utbildningen på arbetstid ska pengarna fortsätta komma in som vanligt, det ska inte påverka inkomsten. Men det är också här den stora risken finns. För det är väldigt vagt. Både fack och arbetsgivare sätter sitt hopp till att staten ska lösa en av de allra mest centrala delarna för att systemet inte ska bli ruttet. Och några supertydliga krav på hur det ska se ut har inte ställts, eller i alla fall inte kommunicerats utåt.

Får man ihop allt det här kan det verkligen bli en väg för människor som har svårt att få jobb att rustas för vår tids arbetsmarknad utan att man pressar ner inkomstnivåerna i Sverige. Misslyckas man kan det bli en ny anställning som varken bär människor framåt eller uppåt utan bara blir en ny kopia på sånt som redan finns och funkar dåligt.

Än så länge är det svårt att avgöra. Och det är ett stort problem. Var det svårt att hänga med förr är det tyvärr nästan omöjligt nu.

Sök på Politism.se