Stäng
augusti 12, 2014
Eric Rosén, chefredaktör
Foto: Pontus Lundahl / TT

Politiken som ger rasistpartier grogrund

Klyftorna i Sverige växer snabbare än i något annat OECD-land, det vet vi sedan tidigare. Och denna utveckling förstärks när man riktar skattesänkningar mot dem som för tillfället har ett jobb men gör det tuffare för de som är sjuka, arbetslösa eller pensionärer. Det är en utveckling som allianspartierna trivs med. De tycker att det är mer rättvist så. Det kan man förstås tycka (även om man då har fel…). Men det får också konsekvenser även för den som tycker att det är rimligt. Särskilt om arbetslösheten är väldigt hög, som den är i alliansens Sverige.

I dag skriver Aftonbladets Karin Pettersson om hur den otrygghet som alliansens politik inneburit har banat väg för stödet till rasistiska partier som Sverigedemokraterna.

PRESSRELEASER

från Cision

Sök på Politism.se