Stäng
juli 30, 2014
Torun Carrfors, skribent
Foto: Fredrik Sandberg / SCANPIX

Ansvaret vilar tungt på våra politiker

De senaste veckorna har samtalet kring självmord fått lite större plats. Flera offentliga personer har berättat om hur deras anhöriga inte längre finns i livet. Senast Christian Falk i sitt sommarprat.

Emelie Gunnarsson skrev i går om hur självmord fortfarande är ett bortprioriterat samhällsproblem. Och i måndags kunde man i Aktuellt (10 min in i sändningen) se ett inslag om hur antalet självmord ökar i Sverige. Förra året dog 1 600 människor genom suicid. Det är fyra människor varje dag. I inslaget jämför man de siffrorna med antalet personer som dör i en trafikolycka. Förra året 260 stycken.

I inslaget sägs två viktiga saker av Fredrik Skogberg från organisationen Suicide Zero.

”Det finns mycket stigma kring psykisk ohälsa.”

Både anhöriga till personer dött i självmord och människor som överlevt ett sucidförsök berättar om skuld och skam. I stället för att vända sin ilska mot ett samhälle som inte vågat prata om psykiska sjukdomar och en vård som inte räckte till, letar många ansvar hos sig själva. Tänker att de borde gjort mer på egen hand för att förhindra självmordet. Skuld och skam gör det svårt att ställa krav. Därför är patienter med psykisk ohälsa en grupp som enklare än andra går att bortprioritera.

”Regeringen har ett stort ansvar här. Man satsar praktiskt taget ingenting på suicidprevention. Den myndighet som ansvarar för suicidprevention och tar fram forskning kring självmord får tre miljoner i statsbidrag per år. Det är som att hälla en hink vatten i ett brinnande hus. Det räcker inte.”

Trafiksäkerhetsforskningen får årligen över 100 miljoner.

Det går inte att jämföra två människors tragiska död. Poängen är inte att ställa människors lidande mot varandra. Poängen är att belysa skillnaden i hur vi pratar om och vilka resurser vi lägger på att förhindra dödsfall i trafiken respektive av självmord.

Det stigma som finns kring att prata om psykisk ohälsa leder till att anhöriga ofta tystnar. Det är bra att det långsamt förändras. Men fortsatt kommer ett extra tungt ansvar vila på våra politiker. Att både prata om suicid, men framför allt att se till att ge både forskningen och vården tillräckligt med resurser för att förhindra att människor dör genom självmord. Hittills har regeringen inte tagit det ansvaret fullt ut.

Om du själv eller någon i din närhet behöver hjälp och stöd för att kunna fortsätta leva finns information om var du kan vända dig här.

PRESSRELEASER

från Cision

Sök på Politism.se