Stäng
september 18, 2013
Eric Rosén, chefredaktör
Kom och köp, skrivarpapper, glättat, A4. Icke-sammanhängande ekonomisk argumentation ingår utan extra kostnad! Foto: Jonas Ekströmer / SCANPIX

Anders Borgs förvirrade argumentation

Den som lyssnar på Anders Borg en gång får ofta känslan av att han är konsekvent och har en tydlig stringens i sina ekonomiska resonemang. Den som lyssnar två gånger får samma känsla. Men har man hört Borg presentera budgeten mer än så blir det tydligt att han byter ekonomisk teori, argumentation och uppfattning från år till år, och ger en verklighetsbeskrivning som passar det han vill genomföra just nu snarare än bottnar i en riktig analys.

Onsdagens pressträff om höstbudgeten gav prov på just detta och vi lär få se ett gäng ekonomer gå in närmare på hur självmotsägande Borg är över tid. För två år skrev Fokus om Borgs ologiska ekonomiska skola. Den har inte blivit mindre ologisk sedan dess.

En intressant del i dag är att Borg är så säker på att komma tillbaka till en procents överskott i statens finanser de närmaste åren, eftersom ekonomin väntas vända upp behöver han inte tänka på det här problemet i dag, menar han. Men överskottsmålet är fortfarande oerhört viktigt för Anders Borg. Att han i nästa sekund säger att prognoserna är ”oerhört osäkra på tre, fyra års sikt” (det har också visat sig över tid att Borg är ovanligt dålig på prognosmakande) gör att man blir lite oroad:

Överskottsmålet är alltså superviktigt för Borg, men han är beredd att gå längre bort från det i år för att det bör reda sig om några år, vilket han backar upp med en ”oerhört osäker” prognos, när han redan är sämre än andra på prognoser.

Att Anders Borg beskriver sig själv som ansvarstagande ter sig allt mer parodiskt.

Några andra intressanta detaljer från dagens pressträff:

Borg uteslöt inte hårdare regler i sjukförsäkringen när han frågades om det. Han svarade undvikande men sa att risken att utvecklingen fortsätter åt fel håll är stor och att kontrollmekanismer (typ att cancersjuka utförsäkras) är vad som krävs för att ”sjukförsäkringen inte ska trycka ut utbildning”. Ja, han ställer fungerande socialförsäkringar mot fungerande utbildningssystem. Det blir ju lätt så när man alltid väljer skattesänkningar.

Han fick också frågan om varför han 2011 drog tillbaka jobbskatteavdraget för att det ekonomiska läget var för dåligt och i dag genomför det för att det ekonomiska läget är för dåligt för att avstå. Anders Borg sa att det var enkelt att svara på den frågan och gav sig sedan in i ett resonemang om den grekiska ekonomin som inte höll ihop. Sen kom inget mer.

Sådan är Borg.

Sök på Politism.se