Stäng
mars 25, 2014
Eric Rosén, chefredaktör

Allianspolitiken ger fler sjukskrivna

Vi har tidigare skrivit utförligt om hur alliansens utförsäkringspolitik och det brutala regelverket i sjukförsäkringen inte har fått önskad effekt över tid:
”Sedan 2002 har sjukskrivningarna sjunkit dramatiskt. Trots kraftigt sjunkande sjuktal skärpte alliansregeringen reglerna 2008, med ett fruktansvärt högt mänskligt pris. Trots det sjönk sjuktalen bara lite mer efter reformen. Och bara fram till 2010. Då vände det uppåt. Sedan dess har antalet sjukskrivna ökat dramatiskt och effekten av reformen ser ut att enbart ha varit negativ över tid.”

Nu ser vi, när Sveriges Radios Ekot tittar på utvecklingen under februari, att sjukskrivningarna fortsätter öka (tack för ingenting, regeringen). Och mest ökar sjukskrivningarna för kvinnor. Exakt varför det är kvinnors sjukskrivningar som ökar mest säger sig Försäkringskassan vara osäker på, men förutom att kvinnor gör mycket mer av det obetalda arbetet i hemmet ser de kvinnors situation på arbetsmarknaden som en möjlig förklaring.

Och nog finns anledning att ta det resonemanget på allvar. Kvinnor jobbar oftare än män i just de branscher som prövats hårdast under alliansregeringen. Den konkurrensutsatta välfärden, där de anställda pressas allt hårdare och på många ställen blir färre, är en riskzon och ingen plats att befinna sig på för den som vill slippa gå in i väggen av stress eller få kronisk värk.

Det är en ond cirkel. De som ska ta hand om de sjuka blir själva sjuka av sin arbetsmiljö och bidrar därmed till ännu större tryck på vården och ännu mindre personal med rätt kompetens, erfarenhet och ork.

Sök på Politism.se