Stäng
november 1, 2016
Eric Rosén, chefredaktör
December är en betalningsfri månad och det blir därför lite fler barn som får en julklapp. Foto: MAJA SUSLIN / TT

Alla vinner på en snällare kronofogde

Över 400 000 personer i Sverige finns i Kronofogdemyndighetens register.

Vi är många som varit där och vi vet hur begränsande det är. För många barnfamiljer innebär löneutmätning ett ekonomiskt mycket torftigt liv där möjligheterna att leva normalt känns små. Lika ofta känns det hopplöst att förändra sin situation när skuldberget växt sig så stort att man får ångest bara av att öppna posten. Och nästan ingen får lika mycket post som den som jagas av kronofogden och diverse inkassobolag.

Därför är den nya lag som träder i kraft i dag en viktig reform för att förbättra många utsatta människors liv. Den rödgröna regeringen förtjänar beröm för att de genomför följande förändringar:

  • Kronofogden får ökade möjligheter att arbeta uppsökande för att få fler skuldsatta att ansöka om skuldsanering.
  • Det blir lättare att ansöka om skuldsanering och skuldsaneringsprocessen snabbas på.
  • Regeringen inför flexiblare betalningsplaner så att individens förutsättningar att betala sina skulder får större inflytande över betalningstakten.
  • Två månader per år, juni och december, blir betalningsfria. Detta gör att de med stora skulder får chansen att leva ett mer normalt liv under dessa perioder.

Kritiken mot förslag som underlättar för skuldsatta brukar bestå av uppfostrande och moralistiska känsloargument. Ofta saknas en grundläggande insikten om att möjligheten att driva in pengar från människor med stora skulder ofta växer om man ger den skuldsatte lite bättre förutsättningar.

Med en stabilare och mindre krisartad tillvaro blir vägen till ett liv där räkningarna betalas i tid lättare. Och med en något mindre plågad privatekonomi förebyggs också en lång rad sociala problem. Den nya lagstiftningen saknar helt enkelt förlorare.

PRESSRELEASER

från Cision

Sök på Politism.se