Stäng
februari 9, 2016
Eric Rosén, chefredaktör
Hur kommer det sig att arbetarklassen alltid väljer så dåliga skolor och överklassen alltid väljer så bra? Konstig slump. Foto: Hasse Holmberg / TT

Alla vet att det fria skolvalet är dåligt

Det fria skolvalet är ett orättvist system som sorterar barn, förstärker klasskillnader och motverkar integration. Det måste avskaffas.

I dag skriver LO:s vice ordförande Tobias Baudin tillsammans med Johanna Jaara-Åstrand, ordförande för Lärarförbundet och Bo Jansson, ordförande för Lärarnas riksförbund, på DN Debatt. Och kanske ser vi äntligen början på en process som leder till ett slopat fritt skolval på sikt.

Det fria skolvalet, och friskolornas kösystem, förstärker segregationen. Kösystemet måste förändras.

I klarspråk: Uppdelningen efter klassbakgrund förstärks. Arbetarklassungar från platser där föräldrarna tjänar sämre och har kortare utbildningsbakgrund samlas på en plats – och privilegierade ungar som har föräldrar med bra utbildning och goda inkomster på en annan. Dessutom sorteras invandrade ungar och svenskfödda ungar separat, vilket förstör integrationen.

Skolverket öppnade för förändringar redan i somras. Lärarkåren vill inte heller ha kvar det fria skolvalet. Och vi har tidigare skrivit på Politism om hur lågpresterande elever måste få gå med högpresterande för att elevgruppen som helhet ska höja sina resultat.

Det här är inte ens en svår fråga.

Ändå är de stora politiska partierna passiva. Och orsaken till det är kanske att makthavarna – och de som makthavarna lyssnar på – ser till egna intressen snarare än till hela samhällets?

PRESSRELEASER

från Cision

Sök på Politism.se