Stäng
oktober 27, 2016
Eric Rosén, chefredaktör
Alice Teodorescu. Foto: Fredrik Sandberg/TT

Alice Teodorescu och anständigheten

”Man kan mäta ett samhälles anständighet på olika vis. En bra indikator är förhållningssättet till de allra svagaste.”

Så inleder Göteborgs-Postens Alice Teodorescu sin senaste ledare och det där håller nog många med om. Teodorescu vänder sig sedan emot de stränga regler som kostat många med funktionshinder avgörande assistanstimmar. Precis det som också viPolitism vänt oss emot.

Men därefter skiljer sig Teodorescus och Göteborgs-Postens lösningar oerhört från våra (surprise!). Teodorescu argumenterar nämligen för att pengarna inte räcker till de funktionshindrandes behov eftersom vi har tagit emot många asylsökande:

”[…] i ett system med ändliga resurser kommer människors behov alltid att ställas mot varandra”, skriver hon och menar att vi ska ställa flyktingarnas behov mot de funktionshindrades – och sedan välja sida.

Det är ingen ologisk tankefigur från högerkanten. Där är analysen alltid att grupper med en svagare ställning belastar varandra. Men det är minst sagt magstarkt att göra det när man inleder texten med att peka på att samhällets anständighet mäts bäst genom hur vi förhåller oss till de svagaste. Teodorescu räknar då kallt bort flyktingarna från de svagaste, de finns inte ens med i anständighetskalkylen.

Och lika självklart som att det är på högerkanten att det är flyktingarnas fel att assistanstimmarna blir färre, lika självklart är det att Teodorescu inte ser de enorma skattesänkningarna som gjorts som en del av problemet.

Alliansregeringen avskaffade förmögenhetsskatten, sänkte fastighetsskatten rejält, införde jobbskatteavdrag som gav absolut mest till de som tjänar mest, gjorde inte något åt ränteavdragen och införde rut-avdrag. De sänkte bolagsskatten, vilket kostar åtskilliga miljarder årligen. Listan kan, som de flesta vet, göras längre.

Konjunkturinstitutet har, långt innan flyktingmottagandets högsta nivåer hösten 2015, varnat för att välfärden kommer att utarmas om skatterna inte höjs med mellan 100 och 120 miljarder kronor.

Den nuvarande rödgröna regeringen har förvisso höjt skatterna. Men det handlar om småsmulor som tillförts statskassan. Och det är därför vi har det läge vi har i dag. För att de rikaste – de allra starkaste – bidrar mindre till det gemensamma. För att de resursstarkaste i allt mindre utsträckning hjälper de resurssvaga. Där har vi ett anständighetsmått värt namnet. Det är detta vi borde prata om när vi pratar om assistanstimmar.

Tycker Alice Teodorescu, Göteborgs-Posten och andra på högerkanten att det är anständigt att de rikare blir rikare och att ojämlikheten ökar snabbare än i nästan alla andra rika länder – samtidigt som funktionshindrade blir utan assistans? Det är detta det handlar om. Inte om de som flytt för sina liv.

Sök på Politism.se