Stäng
april 7, 2014
Eric Rosén, chefredaktör

A-kassan lika låg som socialbidraget

A-kassan har legat still i tolv år. Det är länge. Det innebär att allt färre har en a-kassa som kan beskrivas som ”inkomstbaserad”, vilket är grundtanken. Dessutom har färre a-kassa över huvud taget. Hade a-kassan hängt med i reallöneutvecklingen hade den varit 2 300 kronor högre netto per månad, men när den som nu ligger still innebär det alltså att den i praktiken sänks för varje år som går.

Sverige har urholkat en av de viktigaste försäkringar vi har så till den milda grad att den inte längre är ens nära att fylla sin funktion. Om detta skriver Akademikerförbundet SSR i dag i en debattartikel i DN:

Sök på Politism.se