Stäng
mars 6, 2015
Politism, redaktion
Utrikesminister Margot Wallström (S). Foto: Janerik Henriksson / TT

8 mars: ”Värst utsatta är kvinnor i konflikt- och katastrofområden”

På söndag är det internationella kvinnodagen. De närmaste dagarna kommer Politism publicera svar vi fått efter att ha bett personer som vi tycker är smarta och som vi gillar att – så kort eller långt de vill – svara på frågan:

Vad tycker du vi borde prata om den 8 mars 2015?

Här svarar Sveriges utrikesminister Margot Wallström (S):

”Regeringen bedriver som bekant en feministisk utrikespolitik som bland annat syftar till att stärka kvinnors rättigheter, öka kvinnors tillgång till resurser och öka kvinnors representation. Det gör vi alla dagar om året, men eftersom jag ska delta i barnvagnsmarschen i Stockholm på söndag vill jag ge ett konkret exempel på något som vi alla borde tala om: Barnmorskor.

Även om många framsteg gjorts när det gäller mödradödlighet så kvarstår enorma utmaningar. Bara under 2013 avled 289 000 kvinnor till följd av komplikationer i samband med graviditet. Därutöver dör varje år tre miljoner barn under sin första levnadsmånad samtidigt som antalet dödfödslar uppgår till ungefär 2,6 miljoner.

Barnmorskor spelar en viktig roll i att stärka kvinnors hälsa. Deras expertis är något som fler i världen borde få del av. För att uppmärksamma barnmorskepraktikens fördelar har UD tagit initiativet till en internationell kampanj, midwives4all. Med den hoppas vi att fler ska få upp ögonen för varför barnmorskepraktiken har så positiva effekter för människors välfärd.

Rätten till hälsa är en mänsklig rättighet. Kvinnor behöver god omsorg i samband med graviditet, liksom akutvård vid komplikationer. De behöver veta hur man skyddar sig mot sjukdomar och hur man själv bestämmer när man väljer att skaffa barn.

Värst utsatta är kvinnor som bor i konflikt- och katastrofområden. Under ebolaepidemin har kvinnor drabbats hårdare än andra genom ökad risk för att smittas och sämre tillgång till hälsovård än annars. Att förbättra deras situation gagnar oss alla.

Ytterst handlar frågan om barnmorskor och kvinnors hälsa om något alldeles självklart: Mänskliga rättigheter är också kvinnors rättigheter.”

PRESSRELEASER

från Cision

Sök på Politism.se