Stäng
mars 6, 2014
Eric Rosén, chefredaktör
Seher Yilmaz, Lawen Mohtadi och Maria Ramnehill.

8 mars: Mohtadi, Yilmaz och Ramnehill

På lördag är det internationella kvinnodagen. De närmaste dagarna kommer Politism publicera svaret vi fått efter att ha bett personer som vi tycker är smarta och som vi gillar att – så kort eller långt de vill – svara på frågan:

På lördag är det 8 mars – vad betyder det för dig?

Lawen Mohtadi, journalist och författare:
”8 mars är en kampdag och en festdag. Då återknyter jag till feminismens djupa rötter: för befrielse, social rättvisa och kvinnors rätt till sitt eget liv, sin egen kropp, sina egna tankar.
2014 är det fortfarande en radikal tanke i vår värld. Som bekant är också 8 mars paaaa-deee, men tyvärr missar jag festandet i år! Kommer sitta på flyg till Sydney när restan av den feministiska mänskligheten är ute och gör kaos. ”

Seher Yilmaz, ordförande för Rättviseförmedlingen:
”Den 8 mars är en dag då alla vi feminister kan peppa varandra lite extra, inspireras av varandra och hämta ny kraft för att kunna driva vidare de frågor vi brinner för.
I och med internationella kvinnodagen får vi också möjlighet att prata om de frågor som vi pratar om varje dag, skillnaden är att omvärlden under just denna dag lyssnar lite extra. Därför är det också en dag då vi kan sätta agendan för vad alla borde prata om och en dag då vi kan belysa hur ojämställt vårt samhälle verkligen är.”

Maria Ramnehill, feministisk debattör.
”8 mars är så dubbelt. Det är samtidigt ett lyftande av mina villkor som kvinna och ett osynliggörande av mina villkor som trans-kvinna. Medierna fylls av cissexism som definierar ut mig ur systerskapet och kvinnligheten men också av medveten feminism som tar min sida och mitt perspektiv i beräkning.

Jag påminns om att många fortfarande tror att en trans-kvinna är någon som kallades flicka vid födseln men lever som man, i stället för tvärtom. Jag påminns om att jag kanske inte räknas i statistiken när organisationer som inte räknar trans-kvinnor som kvinnor uttalar sig i medier om mäns våld mot kvinnor.
Att 8 mars uppmärksammas är en påminnelse om hur mycket det finns kvar att göra men borde också påminna om alla de perspektiv, trans, rasifiering, funktion, klass, som försvinner när kvinnokampen fokuserar på en universell kvinna.
Och jag hoppas att vi inför internationella kvinnodagen inte pratar bara om jämställda styrelserum och medelklassens föräldraförsäkringsuttag medan mina systrar är rädda för att lämna tryggheten i sitt hem för att det är farligt att vara synlig trans-kvinna i det offentliga rummet.”

PRESSRELEASER

från Cision

Sök på Politism.se