Stäng
mars 5, 2015
Politism, redaktion
Foto: Tobias Wallström / TT

8 mars: ”Det finns bara en väg att gå – organisering!”

På söndag är det internationella kvinnodagen. De närmaste dagarna kommer Politism publicera svaret vi fått efter att ha bett personer som vi tycker är smarta och som vi gillar att – så kort eller långt de vill – svara på frågan:

Vad tycker du vi borde prata om den 8 mars 2015?

Näst på tur är Therese Guovelin, ordförande för Hotell- och restaurangfacket och ersättare i Socialdemokraternas verkställande utskott:

”En dag att manifestera – 364 dagars kamp. Det är mina tankar om 8 mars.

Kampen för jämställdhet och lika villkor är global och det är också 8 mars. Den enda dagen i många länder där det accepteras av män att kvinnor är ute på gator och torg och manifesterar sin rätt. Mänskliga rättigheter. Det gäller systrar i Indien, Indonesien, Colombia, Ecuador, Namibia och Malawi. Årets övriga dagar driver de kampen, många gånger med sina egna liv som insats.

Även om livet ser helt olika ut för en arbetarkvinna i Sverige och en Indien eller Namibia så delar de samma grundförutsättningar. Lägre lön än män, sämre arbetsvillkor, sämre arbetsmiljö och en utsatthet för sexuellt våld och sexuella trakasserier.

Ytterligare en sak arbetarkvinnor i alla länder har gemensamt är vetskapen att om vi vill ändra på rådande könsmaktsordning finns det bara en väg att gå – organisering!

Det finns så många segrar att visa på som aldrig nåtts om inte kvinnor gått samman och organiserat sig. Jag tänker på de en miljon hushållsanställda i Indien som gick samman. Det som blev till en global rörelse som via IUL drev fram konvention 187 på ILO-konferensen. Tänk att för första gången någonsin räknas som anställd och omfattas av grundläggande fackliga och mänskliga rättigheter.

Jag tänker på de 16 länder i Afrika där arbetarkvinnor genom facklig organisering drivit igenom rätt till föräldraledighet, lag mot sexuella trakasserier och valts till ordförande för nationella fackföreningar. Vilket motstånd de mött! Men de fortsätter kampen och de flyttar fram sina positioner.

Kampen för lika rätt, lika villkor och lika löner för vi tillsammans genom att organisera oss!

Det är vad jag tänker på om 8 mars.”

Sök på Politism.se