Stäng
mars 7, 2015
Politism, redaktion

8 mars: ”Den mest framgångsrika sociala revolution som världen skådat”

I morgon är det internationella kvinnodagen. De närmaste dagarna kommer Politism publicera svaret vi fått efter att ha bett personer som vi tycker är smarta och som vi gillar att – så kort eller långt de vill – svara på frågan:

Vad tycker du vi borde prata om den 8 mars 2015?

Näst på tur är Annika Jacobson, chef för Greenpeace i Sverige:

”Imorgon kommer jag gissningsvis att vakna och känna att vafan, ska det vara så himla svårt? Jag kommer att gå in på twitter och läsa om hur störande det är med alla grattis. Och såklart hålla med. Sedan kommer jag att öppna tidningen och säkert hitta något om löneskillnader eller kvotering i bolagsstyrelser och jag kommer att undra varför vi inte har kommit längre.

Troligtvis kommer jag att uppröras över fakta jag läst och svära över detta inför de människor jag möter under dagen, som nog hörde mig svära över samma fakta redan förra året. Fakta som att av alla 4-åriga flickor i Sydafrika är de som kommer att våldtas under sitt liv fler än de som kommer lära sig att läsa. Eller att var fjärde man i samma undersökning om Sydafrika svarade ja på frågan om de någonsin deltagit i en våldtäkt. Eller att världshälsoorganisationen WHO uppskattar att 35 procent av världens kvinnor har utsatts för fysiskt eller sexuellt våld av en partner och/eller av annan person än sin partner. Mer än var tredje kvinna alltså. Det kommer jag säkert posta på Facebook. För att inte tala om transpersoners utsatthet för våld. Eller så kommer jag att svära över det idiotiska i att trots att över 330 miljoner människor menstruerar varje dag tycker vi fortfarande att mens är för äckligt för att prata om. Och tyvärr finns det en överhängande risk att jag under dagen kommer att känna mig otillräcklig och hopplös.

Det är i dessa stunder jag försöker påminna mig om de enorma framgångar som hittills uppnåtts i kampen för mänskliga rättigheter över hela världen. Och minnas alla de otaliga handlingar av mod som ligger bakom. För det går verkligen framåt. Det räcker att blicka 25 år bakåt i tiden för att se avgörande skillnad. För bara 25 år sedan ansågs till exempel mäns våld mot kvinnor vara en privat angelägenhet. Det faktum att män över hela världen, oavsett kulturell, religiös eller social tillhörighet, etnicitet, ålder eller sexualitet, utsätter kvinnor för våld framställdes som avvikande företeelser som bottnade i problem hos den enskilde mannen, så som missbruk eller psykisk ohälsa. Eftersom våldets strukturella karaktär inte erkändes kunde problemet utestängas helt från det politiska och offentliga samtalet. Att våld mot kvinnor, transpersoner och homosexuella nu erkänns som ett globalt samhällsproblem har möjliggjort att politiska åtgärder kunnat initieras på nationell och internationell nivå. Det behöver jag påminna mig om imorgon.

Faktum är att den feministiska rörelsen förmodligen är den mest framgångsrika sociala revolution som världen någonsin har skådat. Och som alla stora samhällsförändringar har framgångarna åstadkommits genom många enskilda människors mod och civilkurage. Rörelsens hundraåriga historia är full av exempel på detta, från brittiska suffragetter till 16-åriga Malala och däremellan oräkneliga handlingar av vardagsmod från många, många fler.

Som när någon bryter tabut och pratar om mens i radio eller när dataspelsprofiler går samman mot sexism eller den historiska guldbaggen till Saga Becker nyligen.

När vi känner oss maktlösa inför världens orättvisor måste vi komma ihåg att kampen om ett samhälle byggt på medmänsklighet också sker i vår vardag. Självklart ska vi fortsätta att hålla regeringar ansvariga för upprätthållandet av de mänskliga rättigheterna, men varje dag har var och en av oss ett ansvar för att själva ta ställning. Det går fortfarande alldeles alldeles för långsamt, men förändringen går faktiskt åt rätt håll.”

Sök på Politism.se