Stäng
april 13, 2018
Jenny Nguyen, praktikant
Foto: Fredrik Sandberg/TT

400 extra miljoner till en sjukvård för alla

Sjukvården är en av de mest grundläggande byggstenarna i vårt gemensamma samhällsbygge. Därför är det glädjande att regeringens vårbudget innebär en satsning på ytterligare 400 miljoner kronor på vården.

Bland annat kan pengarna göra att vården blir mer tillgänglig. Genom att exempelvis använda sig av mobila sjukvårdsteam för äldre patienter kan det väldigt höga trycket på akutmottagningar och vårdcentraler förhoppningsvis minska.

Det är valår och vården står med all rätta i fokus. Förr eller senare kommer ju den absoluta majoriteten av oss komma i kontakt med sjukvården. Just därför är det viktigt med en aktiv politik som ser till att lösa nuvarande problem med personalbrist, arbetsmiljöproblem och platsbrist. Självklart är pengar en förutsättning för att kunna göra sådana förbättringar. 

Det ligger mycket i det faktum att gränsen mellan de olika partiernas politik ibland är otydlig. Men här ser vi en tydlig skillnad. Vänsterpolitik går ut på att prioritera investeringar i välfärden framför skattesänkningar för de rika. Det är politik som på riktigt bygger ett samhälle för alla.

PRESSRELEASER

från Cision

Sök på Politism.se