Stäng
blog-header

Sponsrat innehåll

februari 17, 2016
Politism, redaktion
Varför ska den som städar på hotell tjäna mindre än i dag? Foto: Udo Schröter

Näringslivet skjuter sig själva i foten

Att ropa efter fler låglönejobb kommer inte att minska arbetslösheten.

Jämfört med övriga EU har Sverige både högt arbetskraftsdeltagande och en hög sysselsättningsgrad.

Detta betyder att Sverige har fler arbetade timmar per person och yrkesaktiv ålder än de flesta andra europeiska länder.

Sverige kan aldrig – och ska aldrig – konkurrera med låga löner. Teknikutvecklingen och konkurrensen från låglöneländer kräver investering i mer utbildning, inte sämre villkor på jobbet.

Framtidsjobben finns i välfärden. Rekryteringsbehoven är enorma.

Enligt Sveriges kommuner och Landsting (SKL) jobbar cirka en miljon människor inom välfärdssektorn. Inom tio år ska en tredjedel av dessa gå i pension. Detta samtidigt som antalet äldre blir fler när vi lever längre och fler barn föds. Den här ekvationen går inte ihop. Vi kommer alltså att behöva rekrytera fler än på länge.

Totalt behöver drygt 64 000 nya undersköterskor anställas i hälso- och sjukvården samt äldreomsorgen fram till 2019 enligt SKL:s beräkningar. Hur kan man då säga att vissa grupper nu måste sänka sina löner för att vi ska kunna ”skapa jobb”?

Det går inte ihop.

Vill näringslivets företrädare verkligen sänka kvaliteten på sina verksamheter? Vill Jacob Wallenberg, som ordförande i Investor och majoritetsägare i Scandic verkligen att alla de som städar på hotellen ska ha mindre betalt?

Höjer det verkligen marknadsvärdet och kundernas upplevelse av vistelsen på hotellen? Är det att ta ansvar för sina anställda?

Hur ska omsorg, tillverkning och tjänstesektor blir attraktiva arbetsplatser under kommande årtionden? Det låter inte så smart av näringslivet att skjuta sig självt i foten genom att nedvärdera och sänka sina egna branscher i stället för att upprätthålla kvaliteten.

Läs mer på Rör inte min lön!

Om bloggen

Rör inte min lön! Politism är en kampanj som LO har sponsrat för att sätta strålkastarljuset på de som har de allra högsta lönerna – och som samtidigt jobbar hårt på att få ner lönerna för de som tjänar minst. Det här handlar om solidaritet, stridsvilja och samarbete. Hoppas du vill delta och engagera dig i frågan, vare sig du gör det med vårt innehåll, andras eller dina egna argument. Frågor och svar om kampanjen hittar du här.

Sök på Politism.se