Stäng
blog-header

Sponsrat innehåll

mars 9, 2016
Politism, redaktion
Vad händer om den som städar på sjukhuset inte är kvalificerad? Foto: Mark Lews

Myten om att ”enkla jobb” är enkla

Det finns en anledning till varför antalet städtimmar minskar på äldreboenden och sjukhus.

När det ska sparas dras det med osthyvel i verksamheten och städningen är det man tummar på först. Att ”sjukhussjukan” sprider sig och infektionssjukdomarna blir allt fler på avdelningar runt om i landet är alltså ingen slump.

Att städa är ett yrke som kräver kunnande, erfarenhet och noggrannhet. Att städa ett rum där en patient just slussats vidare eller fått åka hem tar mer än fem minuter. Men i dag är hemtjänsten och städbranschen nere på minuttider.

Förutom ett stort lidande uppskattas de vårdrelaterade infektionerna (VRI) årligen orsaka cirka 750 000 extra vårddagar till en kostnad av cirka 6,5 miljarder kronor, enligt Sveriges kommuner och Landsting (SKL).

Flera nyare studier talar för att bättre städning och punktdesinfektion vid stänk och spill minskar risken för smittspridning och vårdrelaterade infektioner.

Vem som helst kan faktiskt inte städa.

Detta yrke – som så många andra – kräver gedigen kunskap och yrkeserfarenhet. Det är dags att satsa på det.

Då kanske både mänskligt lidande, miljarder i omkostnader för ytterligare vårddagar kan minska. Och fler människor kommer i arbete.

Om bloggen

Rör inte min lön! Politism är en kampanj som LO har sponsrat för att sätta strålkastarljuset på de som har de allra högsta lönerna – och som samtidigt jobbar hårt på att få ner lönerna för de som tjänar minst. Det här handlar om solidaritet, stridsvilja och samarbete. Hoppas du vill delta och engagera dig i frågan, vare sig du gör det med vårt innehåll, andras eller dina egna argument. Frågor och svar om kampanjen hittar du här.

Sök på Politism.se