Stäng
blog-header

Sponsrat innehåll

februari 26, 2016
Politism, redaktion
Hungriga vargar är ingen bra förebild för lönesättningen på svensk arbetsmarknad. Foto: Anders Lindgren

Hungriga vargar jagar inte bättre

Att be en människa sänka sina lön för att fler ska kunna få jobb är inte en framgångsrik modell.

Sverige kan inte konkurrera med lägre löner.

Det kommer alltid att finns länder med lägre löner. Att frivilligt låta en ny underklass växa fram i Sverige, där människor måste ha två, tre eller fyra jobb för att överleva, är inget eftersträvansvärt.

Då landar vi i en modell som liknar den i USA där många människor lever på marginalen och aldrig någonsin får en chans till en dräglig levnadsstandard.

En viktig slutsats i ekonomen Agneta Berges rapport ”Hög lägstalön lönar sig” är att god anställningstrygghet, aktiv arbetsmarknadspolitik och kollektivavtalade lägstalöner dämpar negativa effekter på sysselsättningen när lägstalönen höjs.

Berge konstaterar också att bara för att lönerna i Sverige i en internationell jämförelse är höga, så innebär det inte att de är höga här i Sverige. Agneta Berge visar också på att generös a-kassa där man kvalificerar sig ganska lätt – och utbildningsinsatser på företagen, för att anpassa kompetensen till företagets behov – är en annan viktig nyckel för att nå framgång med att få fler i arbete.

Det stämmer alltså inte att sänkta lägstalöner skulle ge lägre arbetslöshet.

Vi har redan en tuff arbetsmarknad för de med ofullständig yrkesutbildning. Ett nytt kunskapslyft, mer resurser till yrkeshögskolan och yrkesvux är smartare än att ta pengar ur lågavlönades plånböcker.

Utbildning lönar sig alltid, tidigare har det varit nyckeln för svensk tillväxt och konkurrens och skulle ge fler chansen att ta sig in på arbetsmarknaden. Det skulle sänka trösklar och bryta utanförskap på ett sätt som sämre betalt aldrig kommer att göra.

Om bloggen

Rör inte min lön! Politism är en kampanj som LO har sponsrat för att sätta strålkastarljuset på de som har de allra högsta lönerna – och som samtidigt jobbar hårt på att få ner lönerna för de som tjänar minst. Det här handlar om solidaritet, stridsvilja och samarbete. Hoppas du vill delta och engagera dig i frågan, vare sig du gör det med vårt innehåll, andras eller dina egna argument. Frågor och svar om kampanjen hittar du här.

PRESSRELEASER

från Cision

Sök på Politism.se