Stäng

Mimmi Evrell

Socionomstudent och skolinformatör för RFSU som är engagerad i frågor som rör feminism, maskulinitetsnormer och unga människors vardag.

Status: ...
Karma

Socionomstudent och skolinformatör för RFSU som är engagerad i frågor som rör feminism, maskulinitetsnormer och unga människors vardag.