Stäng
Pressrelease från S2Medical AB
maj 24, 2019
Detta inneråll är sponsrat och kommer från

VD och Cheif Medical Officer köper aktier i S2Medical AB (publ)

VD, Petter Sivlér samt Cheif Medical Officer, Johan Thorfinn på S2Medical AB (publ) har per den 24 maj 2019 förvärvat 3024 B-aktier vardera i S2Medical AB (publ).

 

”Min tro på bolaget har aldrig varit större och den växer för varje dag som går. Vi vet att vår teknologi gör otroligt mycket nytta för människor som lider av sår och det är obeskrivligt kul att få driva bolaget framåt. Både jag och Johan är helt övertygad om att bolaget långsiktigt kommer att fortsätta växa och vår målsättning är inte bara att ha världsledande behandlingar, vi tänker även bli världsledande på försäljning av produkter inom sårläkning. Vi är inte nöjda innan alla som lider av sår kan få ta del av våra produkter.” säger bolagets VD Petter Sivlér. 

Petter Sivlér och Johan Thorfinn är sedan tidigare indirekta ägare genom holdingbolaget SivlerSkog Group AB som äger 2 000 000 A-aktier och 2 500 000 B-aktier (motsvarande ca 39,8% av kapitalet och ca 66,6% av rösterna) i S2Medical AB (publ).

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som S2MedicalAB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24/5 2019 kl. 15:32. 

Certified Adviser 

Partner Fondkommission AB (telefon 031-761 22 30, www.partnerfk.se) är bolagets certified adviser.

Övrigt 

Aktiens kortnamn: S2M
Aktiens ISIN-kod: SE0011725084 

PRESSRELEASER

från Cision

Sök på Politism.se