Stäng
Pressrelease från Garo
oktober 11, 2018
Detta inneråll är sponsrat och kommer från

Valberedning inför årsstämman 2019 utsedd

I enlighet med de riktlinjer som fastställdes på årsstämman den 2 maj 2018 har GARO etablerat en valberedning. Valberedningen ska bereda och till årsstämman 2019 lämna förslag till:  

  • stämmoordförande;
  • kandidater till posten som ordförande och andra ledamöter av styrelsen;
  • val och arvodering av bolagets revisor;
  • styrelsearvode med uppdelning mellan ordföranden och övriga ledamöter samt ersättning för utskottsarbete; och
  • eventuella förändringar av instruktionerna för valberedningen. 

De tre röstmässigt största aktieägarna som önskar delta i valberedningen har rätt att utse en ledamot vardera. Dessutom ingår styrelsens ordförande i valberedningen.  

Valberedningen inför årsstämman 2019 utgörs av:  

  • Lars Kongstad, Mannheimer Swartling Advokatbyrå, utsedd av Lars Svensson  
  • Ulf Hedlundh, utsedd av Svolder AB  
  • Jan Särlvik, utsedd av Nordea Investment Funds  
  • Stefan Jonsson, i egenskap av styrelseordförande i GARO AB  

Lars Kongstad har utsetts till valberedningens ordförande.  

Aktieägare som vill lägga fram förslag till valberedningen kan göra detta via epost till valberedningen@garo.se. För att valberedningen ska kunna behandla inkomna förslag på ett konstruktivt sätt bör dessa vara valberedningen tillhanda senast den 27 mars 2019, dvs. sju veckor före årsstämman som hålls den 15 maj 2019.  

 

Sök på Politism.se