Stäng
Pressrelease från Vänsterpartiet Region Stockholm
mars 15, 2019
Detta inneråll är sponsrat och kommer från

V: Inför flygstopp för politiker

– Det är fantastiskt att så många barn och unga är engagerade för en bättre värld. Vi har en vision om att fler ska vara med och skapa ett bättre samhälle tillsammans, säger Anna Sehlin (V) regionråd i opposition.

Vänsterpartiet presenterar en lista med 20 punkter för att minska utsläppen radikalt. Bland annat vill partiet minska flygandet, stoppa nya motorvägar och bygga ut tågtrafiken.

– Vi behöver förändra vår livsstil och våga tänka nytt. Vi ska ställa tuffa krav på politiker och företagsledare. Tillsammans kan vi skapa en framtid för kommande generationer.

20 idéer för klimatet

 1. Flygstopp för alla politiker och tjänstemän i Region Stockholm. Resepolicyn ska enbart tillåta kollektivtrafik. Ersätt långa resor med videomöten.
 2. Stäng Bromma flygplats senast år 2030.
 3. Stoppa utbyggnaden av Arlanda flygplats.
 4. Inför en progressiv flygskatt.
 5. Minska utsläppen från flyget med 16 procent per år från år 2020.
 6. Bygg ut tågtrafiken. Rusta upp järnvägsnätet och kör fler tåg till Europa.
 7. Bygg ut kollektivtrafiken: Dubbelspår på Nynäsbanan, Förläng tunnelbanan Nacka-Orminge-Gustavsberg, Skarpnäck-Älta-Tyresö, Barkaby- Hjulsta, Mörby-Arninge.
 8. Kollektivtrafiken på land och på vatten ska drivas med 100 % förnyelsebar energi år 2030.
 9. Transportsystemet ska vara 95% fossilfritt år 2030.
 10. Lånecyklar på SL-kortet. Låna cyklar i hela regionen och ta med cykeln i kollektivtrafiken.
 11. Kollektivtrafiken ska vara avgiftsfri år 2030, skärgårdstrafiken ska ingå i SL-kortet redan nu.
 12. Inga fossildrivna bilar år 2030.
 13. Byggstopp för nya motorvägar.
 14. Fler naturreservat för att skydda skog, vatten och luft.
 15. Bevara parker och grönområden.
 16. Köttkonsumtionen ska halveras till år 2030.
 17. All mat i skolor och sjukhus ska i första hand vara vegetarisk.
 18. Minska konsumtionen med cirkulär ekonomi: prylbibliotek, klädbibliotek, återbrukscentraler, öppna cykelverkstäder och maker space.
 19. Bygg klimatsmarta bostäder åt alla. Fler hyresrätter och kollektivhus, utsläppsfria och energisnåla trähus.
 20. All energi ska vara förnyelsebar år 2040.

Sök på Politism.se