Stäng
Pressrelease från Transiro Int AB
februari 22, 2019
Detta inneråll är sponsrat och kommer från

Utfall av företrädesemission i Transiro Int AB

Stockholm 2019-02-22

Teckningsperioden för Transiros nyemission med företrädesrätt för bolagets aktieägare löpte ut den 12:e februari 2019 och det slutliga utfallet visar att företrädesrätten utnyttjades till ca 10 %, det vill säga ca 1,4 miljoner kronor. Emissionen var garanterad till 77% vilket innebär att Transiro Int. AB (publ) tillförs ca 12,4 miljoner kronor före emissionskostnader.

Emissionen genomfördes med stöd av det mandat styrelsen erhållit från den extra bolagsstämman den 29 november 2018 och beslut om densamma fattades via styrelsemöte 17:e december 2018. Teckningskursen för de nya aktierna var 0,25 kronor per aktie och teckningsperioden löpte från och med den 22:a januari
2019 till och med den 12:e februari 2019.

Företrädesemissionen blev tecknad till ca 10% . Sammanräkningen visar att 5 708 803 aktier, motsvarande ca 10  % av de erbjudna aktierna, tecknades med stöd av teckningsrätter. 30 424 759 aktier, motsvarande ca 61% av de erbjudna aktierna, tecknas utan företräde samt 13 600 000, motsvarande 27% av de erbjudna aktierna tecknades av garanter.  Detta innebär att sammanlagt 49 732 562 aktier kommer att emitteras. Bolaget tillförs därigenom cirka 12,43 miljoner kronor före emissionskostnader.

“Emissionen innebär nu att vi kan lösa det kortfristiga lånet som vi tog när vi köpte Sindas i December 2018 och ytterligare fokusera på försäljning och marknadsföring av våra produkter Klartext och Kassanova. Vidare är det glädjande att se att vi får in nya aktieägare i bolaget då 61% skedde utan företräde. Jag känner ett starkt stöd för bolaget då samtliga anställda, styrelse och ledning tecknat sig i emissionen om ca 7,6 miljoner aktier säger Johan Eriksson, VD, Transiro Int AB (publ).

Genom företrädesemissionen kommer aktiekapitalet i Transiro att öka med 2 486 628,1 kronor till 3 923 261,55 kronor. Det totala antalet aktier ökar med 49 732 562st till 78 465 231st.

Sök på Politism.se