Stäng
Pressrelease från Toadman Interactive AB
februari 15, 2019
Detta inneråll är sponsrat och kommer från

Toadman utökar andelen av omsättningen till 20% i projekt Osiris

Toadman Interactive AB (publ) har idag skrivit på ett avtal med Leyou Technologies (”Leyou”) om att utöka royalty-del med 10% för $1.5 miljoner som tas från milstolpesersättningar. Toadman kommer därmed att få totalt 20% av intäkterna istället för tidigare 10%.

Projekt Osiris utvecklas av Toadman, men har tidigare helt finansierats av Leyou. Avtalet är en del i ledet för Toadman att gå mer mot intäkter från spelförsäljning snarare än konsultarbete.

För ytterligare information kontakta: 

Alexander Albedj, styrelseordförande Toadman Interactive AB (publ)

[email protected]

+46 76 221 30 75

Robin Flodin, VD Toadman Interactive AB (publ)

[email protected]  

+46 70 477 06 34


Certified Adviser:                      

Eminova Fondkomission AB
[email protected]
08 -684 211 00

Om Toadman Interactive AB (publ):

Bolaget ska huvudsakligen bedriva tillverkning, marknadsföring och försäljning av digitala samt analoga spel och därmed förenlig verksamhet. Utvecklingen av spel sker företrädesvis i Stockholm, men säljs på global basis. Spelen utvecklas framförallt till plattformarna PC, X-box och Playstation, men även till mobilen.

Viktig information:

Denna information är sådan som Toadman Interactive AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 februari 2019 kl. 19:20 CET.

Sök på Politism.se