Stäng
Pressrelease från Nacka kommun
november 20, 2018
Detta inneråll är sponsrat och kommer från

Tillväxt och satsningar i Nacka kommuns mål och budget

– Vi i Alliansmajoriteten har lagt en stram budget med stort överskott för att kommunen ska stå stark inför de kommande åren. Samtidigt kan vi göra rejäla satsningar för att fortsätta utveckla våra verksamheter och leverera maximalt värde till alla som bor, verkar och vistas i Nacka. Vi förbättrar också både framkomlighet, trivsel och trygghet, det är ett styrkebesked, säger Mats Gerdau (M), kommunstyrelsens ordförande.

Kommunens övergripande mål, fokusområden och resultatindikatorer för de olika nämnderna ingår i beslutet. Den politiska viljeriktningen för hela organisationen består av fyra prioriterade huvuduppgifter; stadsbyggnad i takt med medborgare och miljö, miljösmart kommun, fler jobb och snabb etablering samt ekonomi i balans och effektiv styrning

-Detta är vårt viktigaste verktyg för planering och styrning av kommunen och våra verksamheter. Vi är många tjänstemän som ser fram emot att omsätta den politiska inriktningen i handling. Personligen ser jag fram emot att arbeta med vårt nya miljöutskott och att utveckla vårt sätt att växa och bygga stad i takt med Nackaborna och miljön, säger Lena Dahlstedt, stadsdirektör i Nacka kommun.

De största tillskotten i budgeten går till utbildning och välfärd, miljö och hållbarhet, trivsel, framkomlighet och trygghet. Planerade investeringar de närmaste åren uppgår till 1 miljard kronor per år. Resultatet för 2019 budgeteras till 269 miljoner kronor. Kommunalskatten lämnas oförändrad på 18:43.

-Nacka blev Årets superkommun 2018 och nu fortsätter arbetet med att bibehålla och utveckla god ekonomisk hushållning kommande år säger Eva Olin ekonomidirektör i Nacka kommun.

Sök på Politism.se