Stäng
Pressrelease från Tectona Capital
mars 15, 2019
Detta inneråll är sponsrat och kommer från

Tectona Capital årsredovisning 2018

För ytterligare information besök bolagets hemsida tectona.se eller kontakta bolagets VD Johan Skålén på email [email protected]

Denna information är sådan information som Tectona Capital AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 mars 2019.

Tectona Capital AB investerar i hyresfastigheter på den snabbväxande marknaden Panama City.

Sök på Politism.se