Stäng
Pressrelease från Svenska Taxiförbundet
juli 16, 2019
Detta inneråll är sponsrat och kommer från

Taxi kan ge bättre kollektivtrafik för mindre skattepengar

I stora delar av landsbygden rullar stora bussar med enstaka passagerare. Även i stadstrafik går bussarna alltför ofta nästan tomma utanför rusningstid.

– Det är uselt använda skattepengar, i synnerhet då många kommuner idag larmar om att de offentliga kostnaderna ökar och att kommunalskatten måste höjas. Det är inte heller bra om vi ska klara regeringens miljömål, säger Claudio Skubla, förbundsdirektör i Svenska Taxiförbundet.

Enligt Skubla kan många linjelagda bussturer ersättas med kollektivtaxi – så kallad anropsstyrd kollektivtrafik med taxi. Kollektivtaxi är en resa som bara genomförs när någon resenär efterfrågar en resa och kan användas där underlaget för en ordinarie busslinje inte finns. Det innebär att turen bara går om någon vill åka med den och fordonet kan dessutom lättare anpassas till hur många resenärer som vill åka. Flera möjligheter finns att anpassa kollektivtaxi såsom att korta körsträckan, tillfälligt hoppa över hållplatser där ingen vill åka eller hämta upp närmare bostaden.

– Kollektivtaxi gör det även möjligt att försörja nya områden med kollektivtrafik, fler hållplatser kan finnas och fler turer kan erbjudas. Utöver att förbättra människors möjlighet att resa utan att vara beroende av en egen bil, bidrar lösningen till att stärka taxiföretagen på landsbygden, vilket skapar arbetstillfällen och trygghet lokalt, säger Claudio Skubla.

Goda exempel finns från olika håll i landet. När Arboga kommun övergav den tidigare linjebundna busstrafiken och upphandlade kollektivtaxi halverades kostnaderna samtidigt som resandet och kundnöjdheten ökade kraftigt.

I en rapport gjord av Handelns Utredningsinstitut framgår att Kalmar läns anropsstyrda trafik med små fordon är upp till dubbelt så effektiv som den traditionella kollektivtrafiken med buss. Medan en buss i linjetrafik har en rörlig kostnad om 25 kr/km, kostar ett mindre anropsstyrt fordon enbart 15 kr/km och då enbart då det är i trafik.

– Vi önskar att våra regionala upphandlare av kollektivtrafik mer ska få upp ögonen för taxi som kollektivtrafikens förlängda arm, säger Claudio Skubla. Det skulle öka tillgängligheten i hela landet och ge medborgarna mer kollektivtrafik för skattepengarna. Och taxinäringen skulle få möjligheter att överleva på mindre orter, till gagn för såväl boende som besökare och turister.

PRESSRELEASER

från Cision

Sök på Politism.se