Stäng
Pressrelease från Systemhus AB
november 9, 2018
Detta inneråll är sponsrat och kommer från

Systemhus bildar Systemhus Bygg AB

KungsgatanSystemhus

Genom Systemhus industriella produktionstänkande och olika yteffektiva bostadskoncept för olika generationer och livssituationer, LYA18, 4 till 12 och Concept 60, minimeras produktionskostnaderna per kvadratmeter.

Förutom att bygga nytt är det även viktigt att underhålla befintliga bostads- och kontorsmiljöer runt om i Sverige. Systemhus genomför idag renoveringar på flera platser bl a på Kungsgatan i Uppsala.

”Det kommer dagligen signaler om förändringar i branschen, om ovissheten om framtida politiska beslut. Därför är det viktigt för Systemhus att bygga upp en byggverksamhet som vilar på en kostnadseffektiv och kvalitativ grund. Detta för att möjliggöra nybyggnationer i syfte att matcha det stora behovet av hyresbostäder runt om i landet. Det kommer dock inte att räcka varför vi även uppmärksammar och är delaktiga i behovet av att underhålla befintliga fastigheter”. – Linus Söder, VD

Sök på Politism.se