Stäng
Pressrelease från Sprinkle AB
mars 15, 2019
Detta inneråll är sponsrat och kommer från

Sprinkle introducerar Digital Nature och startar Sprinkle University

SPRINKLE-ECOSYSTEM

Digital nature r Sprinkles nsta steg mot en hllbar tillvxt

Digital Nature är Sprinkles nya begrepp för att naturen, människan och det digitala samhället länkas samman till ett hållbart eko-system.

Människan har utvecklats från att leva i ett jordbrukssamhälle till industrisamhälle och står nu på tröskeln till det globala och digitala samhället, då klimatfrågor, hållbar ekonomi och samhällsutveckling toppar agendan.

Behovet av bostäder, tillgång till föda, energi i kombination med internet och effektiva finansiella system kommer att vara avgörande för framtiden likväl behovet av utbildning. Naturen, människan och det digitala samhället länkas samman till ett hållbart eko-system vilket är innebörden i begreppet – Digital Nature.

Greta Thunberg-effekten sprider sig över världen. I dag genomförs klimatmanifestationer i över hundra svenska städer och i nästan lika många länder.
– Vi har åtta år på oss att förändra och förändringen börjar nu, säger Greta Thunberg i ett tal i Stockholm.

Sprinkle´s genomförda roadshow i Stockholm, Göteborg och Örebro visade på ett mycket stort intresse av att förstå mer av pågående tekniska förändringar, dess möjligheter och utmaningar. I syfte att bidra till ökad kunskap om pågående utveckling startas Sprinkle University, i tillägg till den idag redan etablerade kommunikationskanalen från Raise Reach by Sprinkle, Aktiebladet.

Sprinkle ser även behovet av att vara med och bidra med ökad kunskap och insikt om entreprenörskap, teknikutveckling och kommunikation och startar därav Sprinkle University – kunskap för vanliga människor att ta steget in i det globala och digitala samhället med ett klimatsmart perspektiv. En samhällsutveckling med länkar till Blockhomes pågående projekt i Burundi, i Östra Afrika.

– Vi ser behovet av en ökad kunskap och insikt om entreprenörskap, teknikutveckling och kommunikation i det tidevarv vi lever i och startar därför Sprinkle University, i syfte att bidra med kunskap för vanliga människor att ta steget in i det globala och digitala samhället med ett klimatsmart perspektiv. Har förmånen att leda en mycket kompetent styrelse inom området vars kunskap vi vill förmedla till marknaden, säger Eduard Will, Styrelseordförande Sprinkle AB.

Sök på Politism.se