Stäng
Pressrelease från NextCell Pharma AB
juni 20, 2019
Detta inneråll är sponsrat och kommer från

Sista patienten i ProTrans-1 fas II-delen nu behandlad

Den sista patienten har idag behandlats i den randomiserade, placebokontrollerade ProTrans-1-studien. Nu följer en tolvmånaders uppföljningsperiod där effekt- och säkerhetsdata kommer att samlas in under regelbundna kliniska undersökningar. Den sista patientens sista besök kommer att ske i juli 2020 och därefter bryts koden vilka som fått studieläkemedel respektive placebo och effekten kan analyseras. Effekt- och säkerhetsdata väntas kunna publiceras i Q3 2020.

I slutet av maj startade NextCells andra studie, ProTans Repeat, som ska utvärdera effekten av upprepad behandling med ProTrans och som kommer att löpa parallellt med ProTrans-1. Nedan schematiska bild av NextCells två pågående kliniska prövningar ger en enkel översikt och visar tidsplan och när studieresultat kan förväntas.

Denna information är sådan information som NextCell Pharma AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 20 Juni 2019.

PRESSRELEASER

från Cision

Sök på Politism.se