Stäng
Pressrelease från Marinmuseum
mars 21, 2019
Detta inneråll är sponsrat och kommer från

Sida har valt ut Marinmuseum bland över hundra sökande

Marinmuseum i Karlskrona

Sida har valt ut Marinmuseums projekt Vrt hav vrt arv som kommer att belysa stersjns ekologiska utmaningar p olika stt

År 2015 antog FN:s medlemsländer 17 globala mål för hållbar utveckling. De ingår i den mest ambitiösa överenskommelsen för hållbar utveckling som världens länder någonsin har antagit och syftar till att uppnå fyra mycket betydelsefulla resultat till år 2030: Att avskaffa extrem fattigdom, att minska ojämlikheter och orättvisor i världen, att främja fred och rättvisa, och att lösa klimatkrisen. Ett av målen handlar om marina miljöer, det är detta mål som Marinmuseums projekt kommer att fokusera på.

– ”De Globala målen är en naturlig del av vårt uppdrag. Vårt engagemang för kulturarv och miljö går hand i hand eftersom vi tänker lika mycket på framtiden som dåtiden. Tillsammans med andra myndigheter och organisationer kan vi sprida kunskap om det här. Alla kan vi göra något och vi vill göra det vi kan! Det var den drivkraften som fick oss att ansöka om bidrag” säger Malin Jogmark, verksamhetsutvecklare på Marinmuseum. 

Marinmuseums pedagoger kommer att arbeta med anpassat och pedagogiskt material som kan förenkla undervisningen i skolorna när de studerar miljöfrågor. Det görs genom lektioner, laborationer och experiment om föroreningar och skräp i havet för skolor, på och runt Marinmuseum. I den pedagogiska verksamheten ingår flera olika aktiviteter och dessa kommer att visas upp för allmänheten i form av en utställning vid årets slut. Karlskrona kommun är samverkanspart i projektet och står för spridningen av information till skolorna. Utöver de aktiviteter som riktar sig till skolorna kommer Marinmuseum att genomföra publika aktiviteter. Först ut är ett föredrag, 21 maj, som handlar om projektet Trash-Tiki vars uppgift varit att öka medvetenheten om nedskräpningen i havet. Därtill kommer en guidad visning, 24 maj, på ön Stumholmen i Karlskrona, som bland annat inkluderar skräpplockning längs kustlinjen.

Marinmuseum är en del av myndigheten SMTM. Myndigheten är miljöcertifierad och arbetar med miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet integrerat i verksamheten. Genom det bidrar SMTM till de globala målen för hållbar utveckling i Agenda 2030 och de nationella miljökvalitetsmålen.

Sidas motivering lyder:

”En spännande och kostnadseffektiv satsning med lektioner, experiment och laborationer på ett museum med många besökare. De samarbetar med och återanvänder även en tidigare Globala målen-aktivitet: Trash-Tiki.”

Fakta om Globala målen och Agenda 2030:

Globala målen och Agenda 2030 är den mest ambitiösa överenskommelsen för hållbar utveckling som världens ledare någonsin har antagit. I begreppet hållbar utveckling integreras de tre dimensionerna av hållbarhet: social, ekonomisk och miljömässig. De 17 globala målen har i sin tur 169 delmål och 230 globala indikatorer. För att Globala målen ska bli verklighet måste alla delar av samhället – organisationer, näringsliv, offentlig sektor, forskare och enskilda individer – inkluderas.

Länkar:

https://www.sida.se/Svenska/Om-oss/vart-uppdrag/

https://www.trashtiki.com/

https://www.globalamalen.se/om-globala-malen/

Sök på Politism.se