Stäng
Pressrelease från IOGT-NTO
april 12, 2018
Detta inneråll är sponsrat och kommer från

Riksdagens Socialutskott går alkoholindustrins ärenden

Johnny Mostacero 4

– Det är anmärkningsvärt att de som ska företräda våra medborgares hälsa, våra folkvalda i Socialutskottet, istället springer alkoholindustrins ärenden och inte arbetar för att förbättra folkhälsan, säger Johnny Mostacero, förbundsordförande IOGT-NTO.

IOGT-NTO har sammanställt alla ANDT-motionerna under de två senaste riksdagsåren och 101 handlar om alkohol. Av dessa handlar 85 om ökad tillgänglighet, sänkt åldersgräns, avskaffande av monopolet eller gårdsförsäljning, 60 har enbart fokus på gårdsförsäljning.

– Det blir ganska tydligt att socialutskottets riksdagsledamöter har fler kontakter med näringslivet än läkare och forskare i alkoholfrågan, fortsätter Mostacero.

Problemet är inte gårdsförsäljning, problemet är att det inte är förenligt med detaljhandelsmonopolet.

Detta har redan utretts och utredningen kom fram till att gårdsförsäljning i ordets egentliga mening, det vill säga försäljning av till exempel egenproducerat vin direkt från den egna gården på landsbygden inte är förenligt med EU-rätten. En sådan modell skulle diskriminera utländska tillverkare, som inte skulle få samma möjlighet till direkt detaljhandel till svenska konsumenter.

Ett av villkoren för att vi ska kunna behålla det svenska detaljhandelsmonopolet är att utländska produkter och tillverkare inte diskrimineras i förhållande till svenska produkter och tillverkare. Förutsättningarna för inhemska och europeiska producenter måste vara lika.

Sök på Politism.se