Stäng
Pressrelease från Trygghetsfonden TSL
juli 10, 2018
Detta inneråll är sponsrat och kommer från

Rekordstark arbetsmarknad, men det finns utmaningar

020 Caroline Soder-1

I kvartalsrapporten som sammanfattar första halvåret för 2018 konstaterar Trygghetsfonden TSL att inflödet av uppsagda personer är det lägsta på 10 år. Jämfört med motsvarande period 2017 är det 14 procent färre som anmälts till TSL. Totalt 5 585 personer har anmälts till TSL under perioden.

Den starka ekonomin återspeglas även i att det går fort att få ett nytt arbete för de som sägs upp på grund av arbetsbrist inom TSL:s avtalsområde. I genomsnitt har 87 procent en lösning inom 12 månader och majoriteten av dessa har ett nytt arbete redan efter 3–6 månader. Mycket positivt är att 82 procent anger att det arbete man fått är lika eller mer kvalificerat än tidigare

Lättast att få ett nytt jobb har målare (Målareförbundet), byggnadsarbetare (Byggnadsarbetareförbundet) samt personer inom service och kommunikation (SEKO).

Starkast arbetsmarknad för TSL:s deltagare har under året varit i länen Kronoberg, Blekinge och Dalarna.

Det finns utmaningar

Ungefär 10 procent av de uppsagda har dock svårare att ta sig tillbaka till arbetsmarknaden under de 12 månader som TSL:s stöd gäller. Signifikant för denna grupp är att många saknar gymnasieutbildning. Det är en viktig anledning till att TSL sedan 1 november 2017 erbjuder förstärkta insatser i form av utbildnings- och valideringsinsatser.

– TSL har stärkt resurserna för de deltagare som behöver komplettera eller validera sin kompetens för att lättare få ett nytt jobb. Vi har också inlett ett samarbete med Arbetsförmedling för att underlätta så att de deltagare som behöver, får ta del av samhällets resurser på ett så effektivt sätt som möjligt säger Caroline Söder vd Trygghetsfonden TSL

Partena inom Svenskt Näringsliv och LO tar ett stort ansvar genom omställningsförsäkringen, men TSL konstaterar att det parallellt behövs större och mer omfattande insatser från samhället för att stärka möjligheterna till nytt jobb för de grupper som har en svagare ställning på arbetsmarknaden.

Trygghetsfonden TSL är en omställningsförsäkring för privatanställda arbetare på arbetsplatser som har ett kollektivavtal med ett LO-förbund. Försäkringen innebär hjälp till jobb vid uppsägning på grund av arbetsbrist. Bakom Trygghetsfonden TSL står Svenskt Näringsliv och LO. Läs mer på www.tsl.se

Caroline Söder, vd Trygghetsfonden TSL

Sök på Politism.se