Stäng
Pressrelease från NextCell Pharma AB
maj 17, 2019
Detta inneråll är sponsrat och kommer från

Rättelse: Sex av nio patienter är färdigbehandlade i den första delen av fas I/II studien ProTrans-1

Den sista av de tre patienterna i den s.k. mellandoskohorten var tidigare denna vecka på sitt 12-månadersuppföljningsbesök, den sista delen i studien, vilket innebär att samtliga tre nu är färdigbehandlade. I början av mars lämnade samtliga tre patienter i lågdoskohorten den kliniska prövningen efter att ha genomfört sitt uppföljningsbesök. Det innebär att sex av nio patienter nu har fullföljt fas II-studien.  

ProTrans-1 är en fas I/II-studie där den första delen är en doseskalering med säkerhet som primär endpoint. Doseskaleringen har genomförts i tre steg, från lågdos till medel till hög, med tre patienter i varje doskohort. Samtliga doser har visat sig vara säkra och inte medföra några biverkningar. Efter ett 12-månadersuppföljningsbesök lämnar patienten studien. I dagsläget har alltså patienterna i låg- och medel-doskohorten lämnat studien medan patienterna i högdoskohorten genomför sina uppföljningsbesök i september/oktober i år.

Patienterna som deltagit i ProTrans-1-studien kommer att tillfrågas att även inkluderas i den nya studien ProTrans-Repeat, en fristående fortsättningsstudie som väntas inledas inom kort.

PRESSRELEASER

från Cision

Sök på Politism.se