Stäng
Pressrelease från Stendörren Fastigheter AB
november 16, 2018
Detta inneråll är sponsrat och kommer från

Rättelse av kassaflödesanalysen i delårsrapport januari-september 2018

Pressmeddelande

16 november 2018

I den delårsrapport som Stendörren avlämnade idag, 16 november 2018, återfinns ett mindre fel på raden för ”Betalda inkomstskatter” i kassaflödesanalysen (sidan 17 i delårsrapporten) där betalda inkomstskatter anges med ett positivt tal. Motsvarande fel med omvänt tecken påverkar raden för ”Förändring av rörelseskulder”. Således är nettot ”Kassaflöde från den löpande verksamheten” opåverkat. Tryckfelet bedöms vara oväsentligt och påverkar inte övriga finansiella tabeller eller några nyckeltal i rapporten.

De rätta uppgifterna skall vara: ”Betald inkomstskatt” jan-sep 2018: -33 miljoner kronor, jul-sep 2018: -23 miljoner kronor. Rätta uppgifter för ”Förändring av rörelseskulder” jan-sep 2018: 18 miljoner kronor, jul-sep: -34 miljoner kronor.

En rättad version av delårsrapporten finns på www.stendorren.se

För mer information, vänligen kontakta: Magnus Sundell, CFO. Telefon 070-6027675, [email protected], eller Fredrik Brodin, verkställande direktör. Telefon 070-888 66 65, [email protected] eller besök www.stendorren.se

Stendörren Fastigheter AB (publ)

Stendörren Fastigheter AB (publ) är ett fastighetsbolag noterat på Nasdaq Stockholm, Mid Cap, (Ticker STEF-B) som äger, utvecklar och förvaltar lokaler som gör skillnad. Det betyder att vi arbetar tillsammans med våra hyresgäster för att tillhandahålla ändamålsenliga lokaler med konkurrenskraftiga hyror, främst i Storstockholm och Mälardalen.

För mer information om Stendörren Fastigheter AB (publ), se www.stendorren.se.

PRESSRELEASER

från Cision

Sök på Politism.se