Stäng
Pressrelease från Contractor Bygg
maj 23, 2019
Detta inneråll är sponsrat och kommer från

Prestigeuppdrag för byggprofil

IMG 6290

Det var vid Sveriges Byggindustriers byggstämma i Umeå 15 maj som Fredrik Andersson blev invald i förbundsstyrelsen, som även innehåller representanter för bland annat nationellt stora aktörer som Skanska, Peab och NCC. 

Ett viktigt förtroendeuppdrag

– Det känns bra att ta plats i förbundsstyrelsen, inte minst eftersom det visar att Byggsverige handlar om så mycket mer än bara Stockholm och andra stora städer i södra Sverige. Dessutom får jag en bra möjlighet att träffa andra i branschen och skapa nya kontakter som kan vara bra både för oss inom Contractor Bygg och för våra kollegor i regionen.

Nollvision vad gäller arbetsolyckor

Den senaste femårsperioden har det skett en mycket positiv utveckling för Contractorkoncernen, som nu är etablerad på ett antal strategiskt viktiga orter i norra Sverige. Mellan åren 2013 och 2018 ökade antalet heltidsanställda från 98 till 331 och omsättningen har under samma period stigit från drygt 200 Mkr till nästan 678 Mkr.

Fredrik Anderssons utnämning är ett bevis för Contractors allt starkare marknadsposition och i styrelsearbetet vill han ta tillvara på möjligheten att bidra till en positiv utveckling för branschen i stort: 

– Jag vill driva frågor som främjar en sund byggbransch, med mycket fokus på arbetsmiljö. Målet är att vi en dag ska nå fram till ett läge där vi har noll olyckor branschen, säger Fredrik Andersson.

För mer information, kontakta:

Fredrik Andersson, koncernchef Contractor Bygg 

PRESSRELEASER

från Cision

Sök på Politism.se