Stäng
Pressrelease från Pharmacolog
juni 11, 2019
Detta inneråll är sponsrat och kommer från

Pharmacologs nyemission övertecknad – tillförs cirka 24,1 MSEK

Totalt tecknades 2 529 594 B-aktier med stöd av teckningsrätter och 305 748 B-aktier utan stöd av teckningsrätter. Tilldelning av de nya B-aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter har skett i enlighet med vad som angivits i emissionsbeslutet och informationsmemorandumet. Besked om sådan tilldelning meddelas separat. Förvaltarregistrerade aktieägare erhåller besked om tilldelning i enlighet med instruktioner från respektive förvaltare.

Genom Företrädesemissionen ökar aktiekapitalet i Pharmacolog med cirka 1 701 205,20 SEK genom utgivande av 2 835 342 B-aktier. Efter registrering av nyemissionen kommer aktiekapitalet i Bolaget uppgå till cirka 5 954 218,80 SEK medan antalet B-aktier kommer att uppgå till 9 923 698. 

Handel med betalda tecknade aktier (BTA:s) på Nasdaq First North beräknas ske till dess att Företrädesemissionen registreras hos Bolagsverket, vilket beräknas ske under vecka 25.

Rådgivare

Mangold Fondkommision AB är finansiell rådgivare till Pharmacolog i samband med Företrädesemissionen. Advokatfirman Lindahl KB har agerat legal rådgivare i transaktionen.

PRESSRELEASER

från Cision

Sök på Politism.se