Stäng
Pressrelease från Pharmacolog
juni 13, 2019
Detta inneråll är sponsrat och kommer från

Pharmacolog beviljas ytterligare USA patent

patenti small

Under 2018 godkände den Amerikanska Patentmyndigheten Bolagets patentansökan avseende metod och system för dosreglering av läkemedelskoncentrationen i infusionsvätskan under behandling. Myndigheten erbjöd i samband med godkännandet om möjligheten att inlämna en ny s.k. avdelad patentansökan som vidgar kravlistan och ytterligare specificerar vilka ingående reglerparametrar som påverkar dosregleringen. Patentet gäller täcker nu in dosreglering utifrån från fysiologiska och biologiska responsparametrar som temperatur, andning, biomarkörer i olika kroppsvätskor. Den nya ansökan har nu godkänts av den Amerikanska Patentmyndigheten och gäller fram till 2035.

Hans Dahlin, Grundare och Forskningschef kommenterar, ”Detta är ett stort framsteg som stärker vår patentsituation för nya framtida produkter inom Personalized Medicine. De två USA patenten ger ett starkt skydd för våra framtida lösningar inom adaptiv läkemedelsbehandling. För att kunna erbjuda verklig individanpassad vård, krävs också att man ändrar det sätt på vilket man idag medicinerar. En effektiv behandling av svårt sjuka patienter kräver att man kontinuerligt tar hänsyn till patientens reaktioner.”

PRESSRELEASER

från Cision

Sök på Politism.se