Stäng
Pressrelease från OssDsign AB
februari 12, 2019
Detta inneråll är sponsrat och kommer från

OssDsign AB slutför investeringsrunda på 64 MSEK (6 MEUR) och inleder förberedelser för en börsintroduktion

Erik Penser Bank har under investeringsprocessen agerat finansiell rådgivare till OssDsign, ett samarbete som fortsätter även i nästa fas då OssDsign förbereder en notering på Nasdaq First North under 2019.

Anders Lundqvist, VD OssDsign, säger: “Med finansieringen säkrad, samt processen mot en notering påbörjad, kan vi nu öka våra satsningar för att ytterligare stärka vår position på marknaden. Kapitaltillskottet kommer primärt användas för att intensifiera pågående marknadssatsning i USA samt även på nyckelmarknader i Europa. Samtidigt förbereder vi för marknadsintroduktion i Japan. Där har ledande japanska kirurger påbörjat en klinisk utvärdering av OssDsigns teknologi på en serie patienter parallellt med att den regulatoriska processen pågår. Detta innebär att vi redan vid tidpunkten för lansering kommer att kunna presentera japansk klinisk data. Finansieringen är således ett viktigt steg mot att nå vårt mål att bli en global aktör med helhetslösningar för kraniala och faciala rekonstruktioner, vilket är vårt initiala kommersiella fokus. ”

PRESSRELEASER

från Cision

Sök på Politism.se