Stäng
Pressrelease från Intrum Sverige
oktober 11, 2018
Detta inneråll är sponsrat och kommer från

Ökning av antalet inkassoärenden i Sverige – fler och större skulder bland äldre

Intrum är Sveriges och Europas största aktör inom kredithanteringstjänster. Den nya rapporten, som baseras på hundratusentals ärenden från Intrums verksamhet i Sverige, Norge, Danmark och Finland, visar på en stark ökning i antalet inkassoärenden i Sverige.

– Trots låga räntor och en stark ekonomi blir allt fler betalningar sena. Vi ser att det genomsnittliga beloppet för inkassoskulder har minskat något, men att ärendena blir fler. Det kan vara ett tecken på att svenska hushåll har nått en skuldsättningsgrad som gör att man har begränsade privatekonomiska marginaler, och därmed är mer sårbara inför konjunkturförändringar och räntehöjningar, säger Fredrik Backman, vd Intrum Sverige.

Under det senaste året har antalet inkassoärenden som registrerats på personer över 60 år ökat med omkring 50 procent. Samtidigt har det genomsnittliga beloppet för inkassoskulder bland personer över 60 år ökat med 30 procent.

– Det faktum att äldre har fler och större skulder kan delvis förklaras med att antalet personer över 60 år stadigt ökar, men personer födda under 1940- och 50-talen är också mer benägna att handla på kredit jämfört med tidigare generationer. Nyligen visade till exempel en sammanställning från Riksbanken [1] att äldres skuldkvot har ökat betydligt under de senaste åren, säger Fredrik Backman.

Tillväxt antal inkassoärenden i Norden, Q2 2017-Q2 2018:

  • Norge + 35 %
  • Finland +3%
  • Danmark -9 %

Hela rapporten, inklusive data för Norge, Finland och Danmark finns tillgänglig för nedladdning här:
https://www.intrum.com/nordic-analysis2018/  

För ytterligare information, vänligen kontakta

Karin Franck, kommunikationsansvarig, +46 70 978 72 74, karin.franck@intrum.com  

Om Nordic Debt Collection Analysis

Rapporten baseras på statistik för utvecklingen av hundratusentals anonymiserade inkassoärenden från Intrums egna databaser. Datan omfattar enbart konsumentkrediter och data för köpta fordringar har exkluderats. För Sverige, Danmark och Finland omfattar rapporten data från perioden 1 januari 2015 till 30 juni 2018. Data för Norge har samlats in under perioden 1 januari 2006 till 30 juni 2018. Samtliga inkassoärenden är inrapporterade under det kvartal som ärendet registrerades hos Intrum.

Referenser

[1] https://www.riksbank.se/sv/press-och-publicerat/nyheter-och-pressmeddelanden/nyheter/2018/antalet-lantagare-har-okat-kraftigt-bland-aldre/

Sök på Politism.se