Stäng
Pressrelease från Katalys
februari 12, 2018
Detta inneråll är sponsrat och kommer från

Ny rapport visar att SVT misslyckas med sitt uppdrag att vara ”hela Sveriges television”

Därmed misslyckas SVT med sitt uppdrag att vara ”hela Sveriges television”.

— Vad vi kan se är att klasserna är betydligt mer segregerade i televisionens genresystem i dag än vad som var fallet för 35 år sedan. Arbetarklassen har i det närmaste försvunnit från nyheter och faktaprogram och återfinns istället i film, drama och reality-program, säger Fredrik Stiernstedt.

Rapporten som publiceras av fackliga idéinstitutet Katalys pekar på problemet att arbetarklassens röster i stort sett saknas i en tid där ojämlikheten och klassklyftorna ökar i samhället.

— Avsaknad av röst och erkännande blockerar formeringen av klassidentitet. Det försvårar arbetarrörelsens möjligheter att påverka politiken för ett mer jämlikt samhälle, säger Peter Jakobsson.

Rapporten baseras på siffror som författarna har tagit fram i ett stort forskningsprojekt på Södertörns högskola och ingår i Katalys stora klassutredning ”Klass i Sverige”.

— Det är en oerhört viktig rapport för att förstå hur klasserna speglas i medier och hur arbetarklassen utplåning i svensk television faktiskt ser ut i dag. Det har allvarliga politiska konsekvenser när stora befolkningsskikt inte syns i SVT eller TV4, säger Daniel Suhonen, chef för Katalys.

Rapporten ”Arbetarklassens symboliska utplåning i medelklassens medier” (Katalys no. 42, klassrapport no. 3) släpps den 12 februari på ett seminarium på ABF Stockholm, kl 18.

För intervjuer med författarna och andra förfrågningar kontakta författarna direkt: Fredrik Stiernstedt, 073-988 14 49 och Peter Jakobsson, 070 – 587 81 78 alternativt Niels Stöber på Katalys: [email protected] eller 070-539 94 63.

Informationen om klassutredningen ”Klass i Sverige” finns på Katalys hemsida: www.katalys.org/klass

Sök på Politism.se