Stäng
Pressrelease från NextCell Pharma AB
mars 22, 2019
Detta inneråll är sponsrat och kommer från

NextCell: Utveckling och nätverkande

NextCell är fortsatt verksamt inom de pågående projekten ”SweLife ATMP Hälsoekonomi och affärsutveckling” som leds av RISE samt projektet ”Visionsdriven Hälsa”, båda finansierade av Vinnova. Det arbete som utförs i projekten är en samarbetsinsats mellan olika typer av intressenter, såsom små och medelstora företag inom Life Science, läkemedelsföretag samt landsting. Alla med det gemensamma målet att förbättra de svenska förutsättningarna för innovativa cellterapier.

NextCell har vidare mottagit ett Vinnova-bidrag för att vidareutveckla sin IP-strategi inom projektet ”Skapande av en IP-strategi för ett innovativt stamcellsföretag”. Bidraget om 100 000 SEK kommer att användas för att, i samarbete med den erfarna IP-konsultbyrån Valea, ytterligare stärka och anpassa företagets IP-strategi för framtiden.

”Dessa aktiviteter förstärker NextCells nätverk och ger oss möjlighet att påverka svensk Life Science”, säger VD Mathias Svahn.

Sök på Politism.se