Stäng
Pressrelease från NextCell Pharma AB
augusti 16, 2019
Detta inneråll är sponsrat och kommer från

NextCell Pharma lämnar in ytterligare en patentansökan

Ansökan lämnades in till svenska patent- och registreringsverket den 15 augusti och är formulerad för att täcka generell framställning av alla typer av mesenkymala stamcellprodukter som härrör från multipla donatorer och celler som har valts ut med selektionsalgoritmen. Vidare beskriver ansökan ett utökat antal analyser och potency assays för att bredda skyddet i tidigare ansökan och dessutom fokuserar den specifikt på stamceller i syfte att behandla sjukdomar och tillstånd som drabbar centrala nervsystemet.

Den aktuella patentansökan är den tredje i ordningen. Sedan tidigare finns två patentansökningar, inlämnade i februari respektive juli 2018. Den första relaterar till bolagets selektionsalgoritm som säkerställer att de mest potenta cellerna väljs ut medan den andra avser en prediktionsalgoritm gällande att förutse om patienten är mottaglig för behandling med bolagets läkemedelskandidat ProTrans, s.k. companion diagnostic.

Sök på Politism.se