Stäng
Pressrelease från NextCell Pharma AB
februari 12, 2019
Detta inneråll är sponsrat och kommer från

NextCell noterat på Life Science Hotlist

Stockholms-Uppsala Life Science Investment Hotlist är en lista av de mest lovande och innovativa aktörerna inom biovetenskap, utvalda av Invest Stockholm. NXTCL med både sin stamcellsbank och läkemedelsutvecklingsverksamhet är en idealisk kandidat för denna lista.

Företaget utvecklar nya behandlingar med stamceller från navelsträngen. I navelsträngsvävnad och navelsträngsblod finns unga och livskraftiga stamceller som kan samlas in utan någon medicinsk ingrepp. Läkemedelskandidaten ProTrans, innehåller mesenkymala stamceller från navelsträng och är vår första produkt som nu utvärderas i en pågående klinisk fas I / II studie på patienter som lider av typ 1-diabetes. NXTCL driver också Cellaviva, den första svenska stamcellsbanken för familjesparande. Blivande föräldrar erbjuds en tjänst för att spara barnets stamceller för familjen och barnets framtida medicinska behov. Familjesparande av stamceller är en internationellt beprövad affärsmodell.

”Att vara på hotlisten är ett erkännande av det arbete vi har gjort under de senaste åren. Det ger oss också ökad exponering för potentiella investerare och samarbetspartners”, säger Leo Groenewegen, affärsutvecklingschef.

PRESSRELEASER

från Cision

Sök på Politism.se