Stäng
Pressrelease från NextCell Pharma AB
maj 17, 2019
Detta inneråll är sponsrat och kommer från

NextCell har nu två parallella kliniska studier igång – ProTrans-1 och ProTrans-Repeat som startar idag

ProTrans-Repeats huvudprövare Professor Per-Ola Carlsson och studieteamet från Karolinska Trial Alliance gick, tillsammans med NextCell, igenom de sista praktiska detaljerna vilket betyder att den nya studien nu formellt har startat. ProTrans-Repeat innebär att patienter med typ 1 diabetes som tidigare deltagit i ProTrans-1 får en upprepad behandling med ProTrans,

ProTrans-Repeat är en fas IIa klinisk läkemedelsprövning vars syfte är att utvärdera om upprepad behandling kan öka eller upprätthålla effekten av ProTrans över längre tid med bibehållen säkerhet. Effekten mäts genom att jämföra patientens förmåga att producera insulin före behandling med tolv månader efter behandling med upprepad dos av ProTrans. Studien omfattar högst arton patienter, varav nio får aktiv behandling medan övriga fungerar som kontrollgrupp.

”Förra veckan fick vi grönt ljus av läkemedelsverket och redan idag startar studien. Vårt studieteam är helt fantastiskt!”, säger Mathias Svahn, VD för NextCell.

De patienter som får aktiv behandling med ProTrans har tidigare behandlats i ProTrans-1 studiens doseskaleringsdel och får nu en andra behandling i ProTrans-Repeat studien. Patienterna i kontrollgruppen har inte, och kommer heller inte, att få behandling med ProTrans, utan följs för att jämföra naturalförloppet av diabetes med hur sjukdomen utvecklas vid behandling med ProTrans.

Denna information är sådan information som NextCell Pharma AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 17 maj 2019.

PRESSRELEASER

från Cision

Sök på Politism.se