Stäng
Pressrelease från Nanexa
november 9, 2018
Detta inneråll är sponsrat och kommer från

Nanexa har verifierat robust steriliseringsprocess för drug delivery-systemet PharmaShell®

I enlighet med gällande myndighetskrav ska alla injicerbara läkemedel vara sterila. Nanexa har nu genomfört steriliseringstester hos Scandinavian Clinics Estonia OÜ i Estland och verifierat att sterilisering med gammastrålning fungerar väl och inte påverkar skalmaterialet i PharmaShell®. Gammastrålningssterilisering är en etablerad teknik i läkemedelsbranschen.

Nanexas VD David Westberg kommenterar:

Att steriliseringsförsöken som förväntat föll väl ut är viktigt för Nanexa. Vi kan nu skicka alla våra beredningar på slutsterilisering på ett kostnadseffektivt och enkelt sätt. Att kunna slutsterilisera beredningar är viktigt; inte minst för att möjliggöra att ta in vårt produktprojekt i kliniska prövningar. Det är också en viktig information till de potentiella partnerföretag vi träffar och samarbetar med.

För mer information kontakta:
David Westberg – VD, Nanexa AB (publ) Telefon: 0709 – 42 83 03
E-post: [email protected] www.nanexa.com

Om Nanexa AB (publ)

Nanexa AB är ett nanoteknologiskt drug delivery-företag som fokuserar verksamheten på utvecklingen av PharmaShell® som är ett nytt och banbrytande drug delivery-system som bedöms ha en stor potential inom ett flertal indikationsområden. Inom ramen för PharmaShell® har Nanexa samarbetsavtal med bland andra AstraZeneca.

Sök på Politism.se