Stäng
Pressrelease från Nacka kommun
februari 17, 2017
Detta inneråll är sponsrat och kommer från

Nacka kommun om Välfärdsutredningen – Bättre att fokusera på kvalitet än att stoppa vinster

– Vi avstyrker kraftigt utredningens förslag, det är bättre att fokusera på kvalitet än att stoppa vinster, säger Mats Gerdau, kommunstyrelsens ordförande i Nacka.

Det viktiga är inte om vård, omsorg och pedagogik genererar vinst eller inte. Det viktiga är kvaliteten. Avgörande för den gemensamt finansierade välfärden är att medborgarna får en verksamhet av hög kvalitet.

Fokus på kvalitet saknas

Utredningens ensidiga fokus är att vinst inom dessa områden i sig är av ondo och inte bidrar till att utveckla välfärden. I stället borde uppföljning av kvalitet och utvecklad valfrihet vara i fokus.

– Med 30 års erfarenhet, 24 kundval och 450 privata anordnare i allt från skola och äldreomsorg till vuxenutbildning och arbetsmarknadsinsatser, så kan vi med bestämdhet säga att valfrihet driver upp kvaliteten, fortsätter Mats Gerdau.

”Vill inte begränsa välfärdsentreprenörer”

– Valfriheten är en av orsakerna till att våra skolor ligger i topp i landet. Jag vill inte begränsa, utan i stället se fler innovativa och långsiktiga välfärdsentreprenörer i Nacka, avslutar Mats Gerdau.

Nacka kommun avstyrker förslagen om vinstbegränsning och om en utökad tillståndsplikt för att leverera gemensamt finansierad välfärd. Bortsett från att de hämmar utbudet av anordnare är de lagtekniska lösningarna undermåliga.

 

Nacka kommuns yttrande i tre punkter:

  • Fel att fokusera på vinst och på att öka administrationen
  • Mångfald och valfrihet behövs för att möte framtidens utmaningar
  • Konkurrens och valfrihet driver kvalitetsutveckling

 

Läs hela yttrandet:

http://infobank.nacka.se/handlingar/Kommunstyrelsen/2017/KS_2017-02-13/30_Yttrande_Välfärdsutredningen_SOU_2016_78/30c_ordning_reda_välfärden_förslag_yttrande_SLK.pdf

 

PRESSRELEASER

från Cision

Sök på Politism.se