Stäng
Pressrelease från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
juni 16, 2017
Detta inneråll är sponsrat och kommer från

MUCF i Almedalen: Stärk ungdomsperspektivet

– MUCF arbetar för att ungdomsperspektivet ska utvecklas i andra myndigheters verksamheter och att vara ett stöd i kommunernas arbete med kunskapsbaserad ungdomspolitik. I Almedalen kommer vi sprida vår kunskap om unga och civilsamhälle med särskilt fokus på unga nyanlända, unga hbtq-personer i skolan, samverkan mot extremism, ungdomsperspektivet i kommuner och förutsättningarna för ideella föreningar, säger Lena Nyberg, generaldirektör på MUCF.

Läs mer om MUCF i Almedalen 2017 här: https://www.mucf.se/mucf-i-almedalen-2017

Seminarier måndag 3 juli

Youmo i praktiken – Seminarium med UMO
16.10-16.50, Barnrättstorget, S:t Hansgatan 21
Youmo.se riktar sig till unga nyanlända med information om sex, hälsa och relationer och finns tillgänglig på sex olika språk. Unga nyanlända behöver få information om dessa ämnen på sitt eget språk. Kom och lyssna på hur Youmo.se togs fram och hur du kan använda den i ditt möte med unga nyanlända.
Medverkande: Lotta Nordh Rubulis, varumärkesansvarig UMO.se och Anna Westin, sakkunnig, MUCF.

MUCF presenterar vägledningen – Youmo i praktiken
17.00-17.30, Tältet, Barnrättstorget, S:t Hansgatan 21
Vägledningen ger kunskap och tips på metoder för hur vuxna ska kunna stödja och samtala med unga nyanlända om frågor som rör hälsa, jämställdhet och sexualitet utifrån sajten Youmo.se. Många unga nyanlända saknar kunskap om var de ska få tag på information om hälsa, sex, jämställdhet, relationer och vilka rättigheter och skyldigheter de har i Sverige. MUCF har därför fått i uppdrag att utbilda vuxna som möter unga nyanlända i hur de kan samtala om dessa viktiga frågor med utgångspunkt i sajten Youmo.se.
Medverkande: Anna Westin och Malte Sundberg, sakkunniga, MUCF.

Seminarier tisdag 4 juli

Öppna skolan! En tryggare skola för unga hbtq-personer
17.20-18.00, Barnrättstorget, S:t Hansgatan 21
MUCF:s generaldirektör Lena Nyberg inleder seminariet. Unga hbtq-personer är utsatta för våld, hot och kränkningar i högre grad än andra unga och mår därför sämre. Skolan har en central roll i ungas liv – både som en plats där kränkningar sker och som en plats där unga kan bli stärkta och få kunskap om sina rättigheter. Vad behövs för att skolan ska bli tryggare och mer inkluderande för unga hbtq-personer? Vilken roll kan skolpersonal, elever, organisationer i civilsamhället och offentliga aktörer ha i arbetet för en öppen skola?
Medverkande: Malte Sundberg, sakkunnig, MUCF och representant från RFSL Ungdom.
Moderator/samtalsledare: Ulrika Westerlund, RFSL.

Seminarier onsdag 5 juli

Kraftsamling för demokratin – civilsamhälle och kommun i samverkan mot våldsbejakande extremism
13.00-14.00, Högskolan, Sal: B15
MUCF:s generaldirektör Lena Nyberg inleder seminariet. MUCF presenterar det pågående arbetet med att ta fram en vägledning för hur kommuner och civilsamhället kan samverka i arbetet med att förebygga våldsbejakande extremism. Därefter följer ett samtal mellan MUCF, SKL, Nationella samordnaren mot våldsbejakande extremism, SST och Forum kring utmaningar och möjligheter med en sådan samverkan. Fokus ligger på kommuners och organisationers möjligheter och erfarenheter samt hur vi kan lära av dessa för att flytta fram positionerna.
Medverkande: Maria Billinger, sakkunnig, MUCF, Anna Carlstedt, Nationella samordnaren mot våldsbejakande extremism, Anton Alsander, projektledare på Forum – idéburna organisationer med social inriktning och Örjan Wallin, handläggare, SST – Nämnden för statligt stöd för trossamfund samt representant från Sveriges kommuner och landsting, SKL.

Seminarier torsdag 6 juli

Hur kan vi stärka barnrätts- och ungdomsperspektivet i kommunen?
08.00-08.40, Barnrättstorget, S:t Hansgatan 21
Barnombudsman Fredrik Malmberg och MUCF:s generaldirektör Lena Nyberg inleder seminariet om hur vi kan öka kunskaperna om barn och ungas levnadsvillkor och inkludera barn och unga i kommuner, landsting och regioner. Vi presenterar de metoder och verktyg vi har för att barn och unga ska komma till tals. Ungdomar och fritidsledare från Mölndals kommun visar och berättar om hur de har jobbat och använt metoderna LUPP och Unga direkt. Det bjuds på morgonkaffe och smörgås!
Medverkande: Lena Nyberg, generaldirektör MUCF, Sara Jonsson, sakkunnig MUCF, Fredrik Malmberg, BO samt Lea Hökklo, Amanda Wilsons, Lisa Ziegler och Kim Henriksson från Mölndals kommun.

Mer verksamhet men sämre villkor – hur ser samverkan ut mellan civilsamhället och kommunen i socioekonomiskt utsatta områden?
12.40 – 13.30, Barnrättstorget, S:t Hansgatan 21
Ideella föreningar i resurssvaga områden anger att de driver verksamhet med social inriktning, når ut till fler grupper som traditionellt står utanför föreningslivet och är en demokratiskola i högre utsträckning än föreningar i allmänhet. Samtidigt har de sämre ekonomiska villkor i relation till behoven och är i större grad beroende av offentliga medel. Hur påverkar det relationen och samverkan mellan föreningar och offentlig sektor i socioekonomiskt utsatta områden? Hur kan samverkan förbättras, utifrån de lokala utmaningar och möjligheter som finns? En ideell organisation och en kommun berättar om sitt samarbete kring ungdomsfrågor. MUCF berättar om årets uppföljning av föreningars villkor och hur Koden kan vara ett stöd för att utveckla samverkan.
Medverkande: Ola Mattson, chef för Sverigeprogrammet, Rädda Barnen och Nadine Ghawi, handläggare, MUCF.

Prenumerera på våra pressmeddelanden: https://www.mucf.se/prenumerera-pa-vara-pressmeddelanden

Registrera din e-postadress för att få våra pressmeddelanden till din e-postlåda.

Prenumerera på våra elektroniska nyhetsbrev: https://www.mucf.se/nyhetsbrev

Vi skickar ut två olika nyhetsbrev. Det ena handlar om vad som händer på Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor i stort och det andra handlar om internationellt samarbete. Vi skickar även ut e-postinbjudningar till utbildningar, kurser och konferenser. 

PRESSRELEASER

från Cision

Sök på Politism.se